INSÄNDARE: Stoppa inte sjukhusbyggnationerna

M, KD och L yrkade vid regionstyrelsens senaste möte på återremiss av förslagen om två nya sjukhusbyggnader vid Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset. Återremiss innebär byggstopp. Att byggstoppa nu är inte bra för vare sig medborgare eller personal.

Att som M, KD och L föreslå att minska lokalytorna och låta bli att bygga den helikopterplatta som planeras på Mälarsjukhusets tak är inte att bygga en sjukvård för framtiden. De ytor som nu planeras har tagits fram efter noga överväganden i samråd med sjukhuspersonalen.

Att bygga sjukhus är en komplicerad process med bland annat med krav på miljö för medicinsk utrustning, vårdflöden och hygien. Det är inte så enkelt som att bara ta bort några kvadratmeter planerad yta. Alla byggstopp för med sig kostnader i form av fler möten, nya ritningar och bygglov, prisstegring under väntetiden och omförhandling med entreprenörer etc. Låt oss istället bygga för dessa pengar.

En helikopterplatta möjliggör snabba transporter mellan sjukhusen av för tidigt födda barn, svåra mediciniska fall och trauman där kort transporttid för patienten är avgörande.

Den totala summan för all planerad byggnation ryms inom fastighetsbudgeten. De sjukhusbyggnationer som hittills gjorts visar att vi i Sörmland kan bygga och samtidigt ha kontroll på ekonomin.
Jag hoppas regionfullmäktige nu beslutar om att fortsätta investera i vår framtida sjukhusvård genom fastighetsplanen och att byggnationen nu kan starta.

Christine Gilljam, förtroendevald för Socialdemokraterna i Region Sörmland

 

Publicerad i Södermanlands Nyheter 200114

facebook Twitter Email