Monica Johansson vid en tågstation

Insändare: Vi tar ansvar för att Mälartågen rullar

Vänsterpartiet oroar sig i onödan för tågtrafiken i Mälardalen (SN 22/3). Vi tar ansvar för att Mälartågen rullar även i höst.

Sex regioner i Mälardalen har tillsammans skapat ett robust regionaltågssystem. Det gemensamma bolaget Mälardalstrafik ansvarar för planering och beställning av trafiken. Just nu är det SJ som kör våra egna Mälartåg. Enligt avtalet täcker regionerna kostnadsgapet mellan driftskostnader och biljettintäkterna från periodkortsförsäljningen. SJ säljer enkelbiljetter och har intäkter för det. Pandemin har lett till ett stort bortfall av intäkter också för SJ – en affärsrisk som de själva valt.

I den senaste upphandlingen vann ett annat företag operatörsrollen för trafiken från december 2021. Det har överklagats av bland annat SJ. För att säkra den trafiken är den nu direktupphandlad. Regionaltågstrafiken mellan september-december är under förhandling och kommenteras därför inte offentligt. Vi är fast beslutna att hitta en lösning med så liten påverkan som möjligt för de resande.

När det gäller Gnestapendeln står Region Sörmland för finansieringen av tio avgångar per dag på helgerna. Detta har inte och kommer inte att förändras. Utökningen av turer under 2020/21 beror på ett tillköp av Gnesta kommun och viss medfinansiering av Region Stockholm. Alla parter var vid lanseringen av den tätare trafiken tydliga med att det är en tillfällig lösning i väntan på fler avgångar med regionaltåg 2022.

Kollektivtrafiken är livsviktig för Sörmland och ett högst prioriterat område för oss.

Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande, vice ordf Mälardalstrafik AB
Mattias Claesson (C), Regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik, suppl Mälardalstrafik AB

(Replik på debattartikeln ”Se till att tågen inte slutar rulla i Mälardalen”publicerad i SN, EK & KK den 22/3.)

facebook Twitter Email