Kortare väntetider i cancervården

Sörmland får totalt 17,5 miljoner kronor för att korta väntetiderna inom cancervården. Beslutet om de 12 miljonerna togs den 27/3 i landstingsstyrelsen. Pengarna är statsbidrag ifrån regeringen. Syftet är att de ska bidra till en mer jämlik och tillgänglig vård. Senare har 5,5 miljoner ytterligare tillförts från regeringen.

Det är glädjande att vi får pengar från regeringen, som kan hjälpa oss att erbjuda sörmlänningarna en tryggare och mer tillgänglig vård. Det är välkommet och kommer bidra till att vi kan korta väntetiderna för cancervården genom att få än mer resurser för att fler sörmlänningar ska få vård i tid, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Statsbidragen portioneras ut utifrån befolkningsstorlek. Målet med regeringens satsning är att öka tillgängligheten och korta väntetiderna inom cancervården. För Sörmlands del handlar det om ett tillskott på cirka 17,5 miljoner kronor.

Väntetiderna inom cancervården är ett prioriterat område och vi är måna om att varje sörmlänning ska få den vård de är i behov av. Därför kommer dessa pengar göra skillnad i den sörmländska vården, säger Monica Johansson (S) landstingsstyrelsens ordförande.

En plan är framtagen som anger de insatser som Landstinget Sörmland kommer att arbeta med för pengarna. De planerade insatserna är:

  • Diagnostiskt centrum
  • Cancerrehabiliteringsteam per sjukhus
  • Höjd kontaktsjuksköterskebemanning

 

Läs mer om satsningen: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/cancervard.cancervard.html

Läs mer om de extra resurserna vi fått:  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/195-miljoner-for-kortare-vantetider-i-cancervarden/

Tidigare har regeringen presenterat en nationell satsning på 500 miljoner kronor för att korta väntetiderna inom cancervården. Läs mer: https://www.socialdemokraternasormland.se/500-miljoner-extra-till-cancervarden/

facebook Twitter Email