Låt Mälarsjukhuset växa och utvecklas

Det är tråkigt att se hur M, KD och L i Region Sörmland fortsätter att gå hårt åt den pågående utvecklingen av länets sjukhus. Utan några egna förslag om vad som ska prioriteras bort säger de bara ”det blir för dyrt”. Det håller inte. Framtidens sjukvård i Sörmland måste säkras. Om det är något som blir för dyrt så är det att inte göra det.

Insändare: Svar till Forslund Mustaniemi (KD), Leivik (M), Callhammar (L)  Publicerad 31/1.

När det gäller Mälarsjukhuset arbetar majoriteten i regionen (S, VfP och C) för att utveckla ett modernt sjukhus som står rustat för framtiden. Sedan sjukhuset senast renoverades har vården förändrats dramatiskt. Den nya vårdbyggnaden får en samlad kompetens som medför både snabbare, mer effektiv vård för patienterna och en förbättrad arbetsmiljö. Det är lätt att glömma att investeringar i Mälarsjukhuset också är investeringar i kommunens största arbetsplats.

Den nya byggnaden blir ett samlingshus för de mest akuta verksamheterna. Tillgängligheten ökar, patientsäkerheten säkras och onödiga patientförflyttningar undviks. Totalt sett omfattar byggnaden akutvårdsavdelning, akutmottagning, akutradiologi, förlossning- och kvinnoavdelning, hjärtintensivavdelning, neonatalavdelning, intensivvårdsavdelning, operationsavdelning och en helikopterplatta för akuta patienttransporter.

Oppositionen i regionen anser att de är ensamma om att ”ta ansvar” för sjukvården. Vår syn på betydelsen av ansvar är en annan. Att lägga tid på svepande kritik, i det här fallet utan ett enda förslag på vad som ska prioriteras bort, är främmande för oss socialdemokrater. Vi drivs av viljan att ta ansvar för ett starkare samhälle och ett tryggare Sörmland för våra invånare.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 2020-02-08

facebook Twitter Email