Lavinartade överdrifter om vården i Sörmland

Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) om väntetiderna i den sörmländska vården.

Svar på Magnus Leivik (M) insändare ”Vårdköerna ökat lavinartat” publicerad i Södermanlands Nyheter 20/8:

Bäste Magnus! Du väljer att måla ut sjukvården i Sörmland som ett katastrofområde. Som regionråd är du väl insatt i hur det egentligen ser ut. Det är både oärligt och vilseledande för medborgarna. Det är också orättvist mot våra medarbetare i Region Sörmland. Du berättar inte att de väntetider som finns är ett nationellt bekymmer. Ett samhällsdilemma som i stora delar beror på personalbrist, och som lett fram till den satsning som regeringen nu gör.

Hur ser då väntetiderna i Sörmland ut? Den som är intresserad kan själv besöka vantetider.se. Sedan 2016 har vi i huvudsak följt det nationella snittet för väntetider inom vårdgarantin, med några procent i avvikelser. När det gäller måluppfyllelsen för operation/åtgärd inom 90 dagar har vi ett extra kämpigt år bakom oss men har nu kortat väntetiderna och nådde i juni 72 % (riket 68 %). Glädjande i sammanhanget är att vi nu har färre överbeläggningar på våra sjukhus än riket i snitt.

Jag skulle naturligtvis önska att vi nu hade nått längre. Alla verksamma i regionen vet att vi arbetar hårt med detta. Men att Sörmland skulle sticka ut med en ”lavinartad” ökning av väntetiderna är fel. Måluppfyllelse i procent är siffror som går att följa och jämföra, till skillnad från antalet enskilda fall under en utvald månad med särskilt svagt resultat (som du väljer att lyfta).

Du väljer också att blåsa upp den ekonomiska hotbilden. Du vet att den styrande majoriteten tar utmaningarna på största allvar. Vi har tillskjutit stora resurser och följer noggrant utvecklingen.

När det gäller byggtakten på våra sjukhus såg jag när jag tillträdde att vi behövde ett omtag kring nybyggnationerna för att få ordning och reda i dessa stora investeringar. Patientsäkerheten för våra barn och svårast sjuka går alltid först. Kort sagt, hellre riktigt bra än fort och fel.

Kanske tänker du att negativa överdrifter på något sätt ska gynna vården, medarbetarna och det politiska samtal som ska driva utvecklingen framåt? För min del vill jag komma förbi det onödigt hårda tonläget och lägga krutet på målinriktat samarbete för sörmlänningarnas bästa.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email