Medalj till Torgerd Jansson – för betydande gärning

Idag tilldelades Torgerd Jansson Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj - första storleken - för betydande gärning. Landshövding Liselott Hagberg delade ut medaljen vid en ceremoni i stadshuset. Övriga närvarande är representanter från Vårdförbundet Sörmlands fem medlemskommuner; Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.

– ”Det är första gången under mina sex år som landshövding som jag fått äran att dela ut den här medaljen. Det är välförtjänt, Torgerd har verkligen gjort en betydande gärning för många människor i Sörmland,” sa Landshövding Liselott Hagberg.

Torgerd Jansson har haft förtroendeuppdrag som ordförande i Vårdförbundet Sörmland under 30 år. Torgerd har under början av 1990-talet arbetat hårt för att personer med missbruksproblematik skall få lättillgänglig och effektiv vård. Torgerd Jansson intresserade sig för hur missbruksvården var uppbyggd på Island vilket senare ledde till att ”Öppet Intag” genomförts i Sörmland. Hon har genom detta bidragit till att ca 3000 personer från Sörmland under åren fått ett bättre liv genom lättillgänglig och effektiv vård.

   – ”Jag är både stolt och hedrad. Men utan Vårdförbundets medlemskommuner hade det öppna intaget inte blivit verklighet. Det är tack vare den fantastiska personalen och medlemskommunerna som jag idag kan ta emot den här medaljen,” sa en märkbart rörd Torgerd Jansson.

Torgerd är idag fullmäktiges ordförande i Katrineholm. Hon har en lång politisk bakgrund och har ett förflutet som landstingsråd i Sörmland och ordförande i Socialnämnd med ansvar för äldreomsorg. Hon var också projektledare för Ädelreformen i Sverige.

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanlands län som medlemmar. Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem för vård och boende och/eller öppenvårdsformer. Syfte och mål med verksamheten är att säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling. 

Sedan 1996 har medlemskommunerna i Vårdförbundet Sörmland möjlighet att låta kommuninnevånare med missbruksproblem själva söka hjälp vid Vårnäs genom s k ”Öppet Intag”. De kan då helt anonymt gentemot hemkommunens socialtjänst ringa direkt till Vårnäs och bestämma tid för en behandling. Genom detta förenklade tillvägagångssätt når man personer med missbruksproblem tidigare i beroendeutvecklingen och även en bredare grupp människor med beroendeproblematik – en grupp som vanligtvis inte vänder sig till socialtjänsten. Denna del av verksamheten vid Vårnäs finansieras via anslag från deltagande kommuner samt med anslag från Region Sörmland.

Kungl. Patriotiska Sällskapets grundades 1766 som ett medborgarinitiativ och fick 1772 kunglig stadfästelse av Gustav III. De medaljer som sällskapet idag delar ut som belöningar för bl.a. betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats har således en lång tradition.

Medalj för betydande gärning delas ut i två storlekar, första och andra storleken. Den är präglad i guld och diplom utfärdas. Medaljen delas ut som belöning för samhällsinsats, förtroendeuppdrag eller annan ideell verksamhet som är av långvarigt slag och särskilt betydande för det svenska samhället. Medaljen är i guld och 41 mm i diameter.

Länk till Kungliga Patriotiska Sällskapet: https://kungligapatriotiskasallskapet.se/medaljer/

Fotot, fr v: Roger Ljunggren, ordförande Vårdförbundet Sörmland, Liselott Hagberg, Landshövding samt Torgerd Jansson.

 

facebook Twitter Email