Modern IT-teknik i Sörmlands ambulanser efter 2020

Efter 2020 får Sörmland ny teknik i sina ambulanser. Det är ett dataprogram som ska hjälpa larmoperatörerna att bedöma patientvård. Programmet utvärderas just nu i Region Uppsala.

Tekniken är det första av sitt slag och den ska hjälpa larmoperatörer att bedöma vilket vårdbehov den som ringer har.  Sjuksköterskor tar emot samtalen och avgör vilken vård som skall ges.

För att kunna möjliggöra framtidens hälso-och sjukvård så behöver vi använda oss av nya digitala hjälpmedel och lösningar som underlättar att på ett snabbt och effektivt sätt kunna avgöra vilken typ av vård som sörmlänningarna är i behov av.

facebook Twitter Email