Monica Johansson invald i styrelsen för Svensk Kollektivtrafik

Monica Johansson (S) valdes till ordinarie styrelseledamot i Svensk Kollektivtrafik på dagens årsstämma.

Monica Johansson är regionråd i opposition i Region Sörmland.

  – Det är med stolthet jag kliver in i det här uppdraget för att stärka kollektivtrafiken som en självklar del i vårt resande! Det här är en viktig arena för att bygga samsyn i kollektivtrafikens utmaningar, men framförallt möjligheter, för alla de som pendlar och reser med kollektivtrafik runtom i Sverige och i Sörmland, säger Monica Johansson.

Det här är en viktig arena för att bygga samsyn i kollektivtrafikens utmaningar

Till ordförande valdes Bijam Zainal (S), Västtrafik. Till 1:e vice ordförande valdes Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm. Elisabeth Björk (V), Region Värmland, valdes till 2:e vice ordförande.

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafiksmyndigheterna och länsbolagen i Sverige. Medlemmarna i Svensk Kollektivtrafik erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Årligen gör svenska folket 1,7 miljarder resor med deras trafik, vilket motsvarar 99 procent av landets busstrafik och 90 procent av landets tågtrafik.

facebook Twitter Email