Monica Johansson vid en tågstation

Monica Johansson: Kollektivtrafiken ska fungera

- Jag kan försäkra att jag inte kommer att sitta nöjd förrän Mälardalens resenärer har en pålitlig och bekväm tågresa till jobb, studier, vänner och bekanta, skriver Monica Johansson (S), vice ordförande i Mälardalstrafik och regionstyrelsens ordförande i Sörmland.

Svar till ”Ett halvår med MTR – en smärre katastrof” av signaturen L-ES, publicerad i Katrineholms-Kuriren den 7 maj:

Satsningen på nya tåg och fler avgångar med Mälartåg i Sörmland är viktig för hela regionen. Men att MTR:s övertagandet av trafiken inte har varit acceptabel så här långt står helt klart. Långt därifrån! Det påverkar alldeles för många medborgares vardag negativt, en mycket frustrerande situation som jag beklagar. Att inte veta om jag kan hämta barnen i förskolan, om jag kommer i tid till arbetet eller studier. Oförutsägbarheten för resenärerna är helt oacceptabel.

Även om vi ser att det gått åt rätt håll under april med färre inställda avgångar och förseningar har det tagit för lång tid och går för långsamt framåt, enligt min mening. Dessutom har många Sörmlandsresenärer på Mälartågs linjer drabbats hårt av stora fel på järnvägen under våren. Både Trafikverkets akuta banarbete mellan Flen och Gnesta som pågick i mer en månad och återkommande infrastrukturfel mellan Stockholm och Uppsala har förvärrat situationen. Vi ställer krav på dem som vi kan ställa krav på. Trafikverket måste se till att infrastrukturen fungerar. Det är där mycket av problemen just nu sitter när det gäller att få upp punktligheten.

Som vice ordförande i Mälardalstrafik har jag varit och är mycket aktiv i arbetet för att trafiken åter ska rulla som resenärerna kan förvänta sig. Vi i styrelsen, tillsammans med Mälardalstrafiks tjänstemän, har ställt krav och ställer nu ännu hårdare krav än tidigare. Som du nämner i din insändare kostar det redan nu MTR mångmiljonbelopp när de inte levererar enligt avtalet med oss. Men vi fortsätter att agera än mer kraftfullt med de verktyg som står oss till buds, eftersom bristerna är för stora trots de åtgärder som sjösatts. Därför har vi aktiverat än fler avtalspåföljder än tidigare och kräver en tydlig åtgärdsplan och tidsplan när MTR kan garantera fungerande trafik. Denna åtgärdsplan ska överlämnas nu i veckan.

Parallellt jobbas det intensivt på Mälardalstrafik med exempelvis vidareutveckling av både app och biljettutbud. Ett exempel är brister i appen rättats till och nya förenklande funktioner för resenären ligger i pipeline inför sommaren.

Jag kan försäkra att jag inte kommer att sitta nöjd förrän Mälardalens resenärer har en pålitlig och bekväm tågresa till jobb, studier, vänner och bekanta.

Monica Johansson (S), vice ordförande i Mälardalstrafik, Regionstyrelsens ordförande i Sörmland

facebook Twitter Email