Nationella tarmcancerdagen

I dag uppmärksammar cancerfonden den nationella tarmcancerdagen. Sjukdomen är den fjärde vanligaste cancerformen i Sverige. De flesta personer, 75 procent, är över 65 år när de får sjukdomen. Den socialdemokratisk ledda regeringen presenterade under onsdagen den 28/2 en satsning på 500 miljoner kronor extra per år till cancervården. Väntetiderna i cancervården måste fortsätta kortas. Därför satsar regeringen på att bygga vidare på de satsningar som gjorts under mandatperioden och höja ambitionsnivån och satsar därför en halv miljard kronor per år de kommande fyra åren på en ny och utvecklad cancersatsning.

Det här är ännu en jättebra satsning från regeringen och kommer att leda till snabbare diagnosticering och behandling av patienter med cancer. Ingen ska behöva vänta länge för att få den vård den behöver. Det är en viktig och nödvändig investering för ett tryggare Sverige, säger Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Den som tror att det finns utrymme för en massa skattesänkningar de närmsta åren tror fel. Om vi vill utveckla välfärden och skapa en tryggare vård måste vi satsa, både på vården och på att utbilda fler till yrket, det finns inga genvägar säger Monica Johansson (S).

Den socialdemokratisk ledda regeringen vill öka tryggheten och utveckla cancersjukvården i Sverige. Vi prioriterar investeringar i välfärden och sjukvården framför stora skattesänkningar.

facebook Twitter Email