Nu har vi släppt vår gemensamma avsiktsförklaring för kommande mandatperiod

Under förmiddagen släppte vi tillsammans med Vård För Pengarna och Centerpartiet vår gemensamma avsiktsförklaring. Vi är redo att tillsammans ta ett gemensamt ansvar för att leda Region Sörmland under den kommande mandatperioden och vi ser att vi goda möjligheter att kunna utveckla regionen.

Det har varit ett givande och tagande i förhandlingarna, men diskussionerna har präglats av samarbetsanda och vi ser fram emot att få leda Region Sörmland under dem kommande fyra åren.

Att utveckla hälso- och sjukvården kommer vara vår främsta uppgift, där vi behöver stärka förtroendet bland våra medborgare, korta väntetiderna, stärka samarbetet mellan kommunerna och regionen, fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och minska kostnaden för hyrpersonal.

Utifrån mina erfarenheter är det viktigaste att kunna lita på varandra för att det ska bli en bra politik under fyra år och jag känner att vi gör det. Givetvis är hälso- och sjukvården vårt fokus och jag ser att med den här majoriteten kan vi verkligen ta oss an de utmaningar vi har. En reform som är viktig för mig är nollvisionen för självmord, säger landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Mandatstödet är kvar men det kommer att genomföras besparingar i den politiska organisationen. Utskott och beredningar under landstingsstyrelsen tas bort. Utöver det så kommer även bolagen LSAB och D-data att ingå i förvaltningsform och inte finns som bolag längre.

Fördelningen av poster är inte färdiga än, utan kommer att presenteras i ett senare skede. Framöver så fortskrider arbetet med att ta fram en budget som kommer stå till grund för dem satsningarna som vi vill genomföra. Under budgetpresentationen kommer överenskommelsen att konkretiseras ytterligare. Vi ser med tillförsikt fram emot att samarbeta med varandra under dem kommande fyra åren med sörmlänningarnas bästa för ögonen.

facebook Twitter Email