Nu stärker vi ambulanssjukvården

Sörmland ska bli tryggare – med en bättre vård. Sörmland är starkare när vi håller ihop. Därför presenterar vi nu ytterligare trygghetssatsningar som innebär att vi ökar tillgängligheten av vård i den västra länsdelen.

För att öka tryggheten i sjukvården vill vi förstärka ambulanssjukvården. Därför vill vi socialdemokrater investera i första insatsbilar i den västra länsdelen. I bilen finns utrustning för att kunna göra en första hjälpande insats vid olyckor. Bilen kommer bemannas med sjuksköterskor och användas som transportmedel för att kunna hantera olyckor direkt på plats.

Det kan ta för lång tid att komma till kvalificerad vård om man befinner sig på vissa platser i länet när olyckan är framme. Därför vill därför höja ambitionsnivån genom att bygga ut täckningen och stärka ambulansverksamheten.

Den som tror att det finns utrymme för skattesänkningar de närmaste åren har fel och kommer att montera ned välfärden och den svenska modellen som vi känner den. Vi väljer en annan väg. Vi väljer trygg vård i hela länet. Att allt fler får vård i rätt tid är viktigt för att medborgarna i Sörmland ska känna trygghet. Vi socialdemokrater är glada över att kunna fortsätta leverera en politik för en tryggare vård.

facebook Twitter Email