Ny riktning för Sverige – två sörmlänningar tar plats i Socialdemokraternas politikutvecklingsgrupper

Två sörmlänningar, Fredrik Olovsson och Josefine Helleday tar plats i två av de arbetsgrupper som ska vara med och utveckla partiets politik med sikte mot 2030-talet.
Tobias Baudin och Magdalena Andersson på pressträffen.

Efter valet i höstas gick Socialdemokraterna i opposition, trots att partiet ökat och vunnit fler mandat, men svensk socialdemokratis inflytande över politiken har under decennier successivt försvagats. Nu presenterar partiet med partiordförande Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin i spetsen en ny riktning för Sverige och Socialdemokraterna inför 2030. Nu väljer partiet väg framåt för att skapa en ny samhällsgemenskap, genom att bland annat tillsätta elva arbetsgrupper inom olika politikområden.

Fredrik Olovsson, distriktsordförande och energipolitisk talesperson.

Två sörmlänningar, Fredrik Olovsson och Josefine Helleday tar plats i två av arbetsgrupperna. Fredrik Olovsson, riksdagsledamot från Katrineholm, ordförande för Socialdemokraterna Sörmland, gruppledare i Näringsutskottet och energipolitisk talesperson för partiet, ingår i arbetsgruppen Föregångslandet Sverige – världsledande industri, ökad elproduktion och mer billig el.

Övriga i Olovssons arbetsgrupp är Marie Nilsson, ordförande IF Metall, Evelina Fahlesson, kommunalråd Skellefteå samt Joakim Sandell, riksdagsledamot Malmö.

–  Industrins omställning och mer billig el är helt avgörande för Sveriges framtid, jobben och hushållens plånböcker. Det känns därför väldigt viktigt att få vara med och utveckla politiken som gör det möjligt att klara detta. Förra året var Sverige EU:s störste elexportör, men redan 2027 blir vi importberoende om inte mer elproduktion kommer på plats, säger Fredrik Olovsson.

Josefine Helleday, vice ordförande i kommunstyrelsen Eskilstuna.

Josefine Helleday, vice ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna och kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor, blev vald till gruppen En ung generation med framtidstro tillsammans med Amalia Rud Pedersen och Anton Hammar.

–  Att en Eskilstunabo blir invald i en viktig central arbetsgrupp är roligt. Det är ett kvitto på att vi för en framgångsrik politik i Eskilstuna och att partistyrelsen sett vilken kompetent och klok förtroendevald vi har i Josefin, säger Åsa Kullgren, ordförande Eskilstuna arbetarekommun.

Det handlar om ett nytt stort socialdemokratiskt projekt som utgår ifrån hur Sverige ser ut idag och hur vi skapar en ny samhällsgemenskap inför 2030-talet.

Det handlar om ett nytt stort socialdemokratiskt projekt som utgår ifrån hur Sverige ser ut idag och hur vi skapar en ny samhällsgemenskap inför 2030-talet. För att Sverige ska bli mer som Sverige. Inflytandet för svensk socialdemokrati har under decennier successivt försvagats – det kräver självrannsakan menar partiledare Magdalena Andersson.

–  Det tydligaste exemplet på det är att vi sedan 2006 har haft en högermajoritet i Sveriges riksdag. Till valet 2026 kommer vi ha haft det i 20 år. Det manar till självrannsakan och jag betraktar den kommande mandatperioden som ett avgörande tillfälle att på allvar ta itu med detta, säger Magdalena Andersson.

Globala trender som digitalisering, klimatförändringar, globalisering, stora migrationsströmmar, sammanflätningen av världens ekonomier och eroderingen av nationalstatens politiska gränser har förändrat levnadsvillkoren i Sverige och i världen. Det märks ekonomiskt då klyftorna ökat i hela västvärlden, men snabbare i Sverige än i så gott som alla jämförbara länder. Det märks demografiskt då landet haft Europas snabbaste urbanisering. En omfattande migration har inte mötts upp med tillräckliga åtgärder och har skapat en stark segregation. Det syns också politiskt där en tilltagande marknadisering har genomförts i stort sett alla samhällssektorer.

Det gemensamma har dragit sig tillbaka och det är inte längre uppenbart att man kan lita på att det offentliga kommer leverera på medborgares rimliga förväntningar.

Nu väljer partiet väg framåt för att skapa en ny samhällsgemenskap. Det handlar om mötet mellan människor och hur vi organiserar vårt samhälle. Den svenska sjukvården ska vara till för alla oavsett tjocklek på plånbok, arbetsmodellen ska bygga på plikt och rätt, alla ska vara lika inför lagbokens paragrafer och att på våra myndigheter ska det arbeta tjänstemän med hög integritet. Det handlar också om Sveriges kultur och värderingar och att vårt land ska genomsyras av en känsla av att rätt ska vara rätt. I Sverige tränger vi oss inte före – vare sig i kassakön eller till sjukvården.

Mot den bakgrunden ska nu S ta sig an ett nytt projekt för en ny inkluderande samhällsgemenskap – oavsett sexuell läggning, etniskt ursprung, ålder eller kön. Där alla barn kan nå framgång och där vi i den gemenskapen ser att vi alla vinner på att hålla ihop.

–  Jag vill att vi ska ta med det bästa av det gamla in i det nya. Det som gjort Sverige till ett unikt land i världen. Gemenskapen och samhörigheten. Respekten mellan människor, säger Magdalena Andersson.

Andersson konstaterar också att det helt klart att finns saker att lämna på historiens sophög – som homofobin och rasismen, gammal teknik och utsläpp, fattigdom och segregation.

I grunden handlar det om att Sverige ska bli mer som Sverige. Byggt på rättvisa, respekt och gemensamt ansvar.

I grunden handlar det om att Sverige ska bli mer som Sverige. Byggt på rättvisa, respekt och gemensamt ansvar.

Målet är att den socialdemokratiska partikongressen ska besluta om ny politik för detta. Den första delen i det här projektet är att grundligt uppdatera Socialdemokraternas samhällsanalys, tydliggöra problemformuleringar och presentera politiska lösningar. Målet är att möjliggöra för andra typer av politiska lösningar än vad som finns utrymme för idag. Det är en analys där vi vill involvera forskare, civilsamhälle, fackföreningar, lokala fotbollstränare och alla andra som vill ha ett Sverige byggt på rättvisa, respekt och gemensamt ansvar. På pressträffen presenterades fyra prioriterade områden och elva politiska arbetsgrupper. Du finner dem nedan.

Prioriterade områden:
1. Ekonomisk politik för vanligt folk
2. Trygghet i livets alla skeden
3. Brottslighet och segregation
4. Teknisk utveckling, klimat och välstånd

Politiska arbetsgrupper:
• Vi ska arbeta oss rikare – ökad produktivitet och höjt välstånd genom en ny arbetslinje: Björn Wiechel, Elsa Alm, Sara Kukka Salam

• Ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk: Lawen Redar, Maria Sayeler Behnam, Kristoffer Lindberg

• Ökad samhällsgemenskap genom kultur, idrott och fritid: Mattias Vepsä, Lasse Johansson, Emma Fastesson Lindgren

• Föregångslandet Sverige – världsledande industri, ökad elproduktion och mer billig el:    Fredrik Olovsson, Marie Nilsson, Evelina Fahlesson, Joakim Sandell

• Klimatomställningen ska fungera för vanligt folk i hela landet: Anna-Caren Sätherberg, Jytte Guteland, Peder Björk

• En ung generation med framtidstro: Amalia Rud Pedersen, Josefine Helleday, Anton Hammar

• Ökad samhällsgemenskap och rättvisa i en tid av extrem urbanisering: Lars Isacsson, Sofia Skönnbrink, Eva Ballovarre

• Samhällsgemenskap genom ökad rättvisa och respekt för de som bär upp samhället: Niklas Karlsson, Aida Birinxhiku, Mattias Tegner

• Fler ska vilja arbeta i välfärden: My Alnebratt, Claes Nordmark, Marika Bjerstedt Hansen

• Ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla: Annika Strandhäll, Linda Palmetzhofer, Per-Olof Sjöö

• De kriminella gängen ska knäckas och nyrekryteringen ska stoppas: Teresa Carvalho, Ardalan Shekarabi, Fredrik Lundh Sammeli, Lisa Nåbo

facebook Twitter Email