Överenskommelse mellan de politiska partierna i Region Sörmland med anledning av coronakrisen

Gruppledarna för samtliga politiska partier i Region Sörmland har skrivit under överenskommelsen.

Partierna i Region Sörmland har enats om ett gemensamt förhållningssätt i den nuvarande situationen enligt följande:

Den pandemi som nu sprids skapar stora påfrestningar, inte enbart för sjukvården utan för hela samhällslivet. Vi som företrädare för partierna i regionfullmäktige vill tillsammans manifestera vårt gemensamma stöd till regionens medarbetare som arbetar i vården på olika sätt och på olika nivåer. Våra medarbetare kommer att få göra betydande insatser och uppoffringar för att ge länets invånare vård och hjälp. Det kommer krävas uthållighet eftersom situationen kommer att vara svår under en lång tid framöver.

I kristider är det viktigt att säkerställa att nödvändiga politiska beslut kan fattas. Det demokratiska beslutsfattandet behöver värnas. Tidigare i veckan har den aktiverade krisledningsnämnden beslutat att nämnder ges möjlighet att närvara via digitala möten eller telefon istället för att komma till sammanträdet.

Det är nödvändigt att fokusera på det som är av störst betydelse. Partipolitikens skiljelinjer blir för en period mindre viktiga. Vi vill markera för länets invånare att vi folkvalda nu tillsammans tar ansvar för att vi i Sörmland ska klara de utmaningar och påfrestningar vi har på bästa sätt. Vi har enats om att genom frivillig kvittning mellan partierna reducera antalet ledamöter som måste delta i omröstningarna vid fullmäktige så att ett demokratiskt beslutsfattande kan upprätthållas.

Det kommer en tid efter pandemin. Då ska arbetet utvärderas och den demokratiska debatten återigen bli livlig och intensiv. Vi är nu överens om att tillsammans stå enade i arbetet för att lösa de svårigheter vårt län har framför sig.

Gruppledarna för samtliga politiska partier i Region Sörmland har skrivit under överenskommelsen.

På bilden: Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Här kan du läsa mer om sammanträden och möteshandlingar samt se dagens regionfullmäktigesammanträde live: https://regionsormland.se/demokrati-insyn/sammantraden-moteshandlingar/

facebook Twitter Email