Regeringen och Sverigedemokraterna driver fram en välfärdskris

Idag samlas Socialdemokraterna Sörmland för distriktskongress i Vingåkers Folkets Park. Närmare 200 av länets socialdemokrater deltar. Förutom sedvanliga möteshandlingar, med exempelvis val av distriktsstyrelse, formas även framtidens politik.

Ardalan Shekarabi var partistyrelsens inbjudna gäst och höll under förmiddagen ett bejublat tal. Bland övriga gäster kan nämnas tidigare partiordförande och statsminister Göran Persson samt tidigare statsrådet Maj-Lis Lööw.

Regeringen och Sverigedemokraternas prioriteringar påverkar såväl nutid som framtid och drabbar våra äldre, sjuka och unga

En enig distriktskongress enades om att göra följande uttalande:

”Regeringen och Sverigedemokraterna driver fram en välfärdskris 

Regeringen misslyckas att säkerställa resurser så att kommuner och regioner klarar välfärdens viktiga uppdrag.

 Efter flera år med ökat statligt stöd till välfärden beräknas Sveriges kommuner och regioner gå med ett samlat underskott på 24 miljarder kronor, redan i år. Samtidigt som behoven är skriande har regeringen och Sverigedemokraterna förklarat att statsbidragen till skola, vård och omsorg och socialtjänst kommer att minska varje år under mandatperioden.  

Därmed driver högerpartierna fram besparingar och nedskärningar i sjukvården, äldreomsorgen, skolan och i kommunernas brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Regeringen och Sverigedemokraternas prioriteringar påverkar såväl nutid som framtid och drabbar våra äldre, sjuka och unga. 

Därför kräver Socialdemokraterna i Sörmland ökade resurser och långsiktiga besked så att kommuner och regioner kan planera och värna välfärden – i förlängningen bygga tillit och samhällsgemenskap i en orolig tid”.

Regeringen misslyckas att säkerställa resurser så att kommuner och regioner klarar välfärdens viktiga uppdrag

facebook Twitter Email