Regeringens helomvändning om reseavdraget – ett slag mot Sörmlands utveckling  

Låginkomsttagare, kvinnor, miljön och landsbygdskommuner blir de största förlorarna om den moderatledda regeringens förslag om återgång till det gamla systemet för reseavdrag går igenom. Det beskriver Monica Johansson (S) i sitt yttrande som igår gick från Region Sörmland med anledning av det förslag som nu varit på remiss.

I somras röstade riksdagen igenom ett reformerande reseavdrag som på ett inkluderande och färdmedelsneutralt sätt bedömdes bidra till en växande arbetsmarknad i Sörmland. Det nya reseavdraget skulle börja gälla 1 januari 2023.

Det nya regelverket skulle främja resor i hela Sörmland och möta de olika behov och förutsättningar som finns i vårt län samtidigt som det lyfte kollektivtrafikens vikt och roll. Det skulle dessutom ge mer likvärdiga förutsättningar oavsett om man bor i stad eller på landsbygd.

Ett reseavdrag som skulle gå helt i linje med Sörmlands regionala utvecklingsstrategi. Det skulle bidra till bättre förutsättningar för de grupper som är arbetsmarknadsmässigt sårbara att pendla till jobbet, något som i sin tur skulle bidra till den regionförstoring som Sörmland eftersträvar.

Nu väljer regeringen att riva upp förslaget och gå tillbaka till gamla regler som varken gynnar individ eller samhälle. Enligt finansdepartementets konsekvensbeskrivning finns det sju betydande nackdelar med förslaget. Bland annat ett varaktigt minskade av skatteintäkter om 6,8 miljarder per år till kommuner och regioner.

Region Sörmland har tidigare skickat två svar på det tidigare förslaget. Då var samtliga partier överens om att det skulle gynna regionens utveckling. Denna gång står dock Monica Johansson (S), oppositionsråd, som ensam avsändare till regionens yttrande.

– Det är förundrande att den nya styrande minoriteten i regionen inte förmår sig att samlas kring en så viktig fråga. Vi har tidigare varit överens om att ett nytt regelverk skulle vara positivt för Sörmland och vår regionala utveckling. Visserligen var det kort svarstid den här gången, men det ska inte krävas så mycket betänketid när vi redan har ett bättre förslag, säger Monica Johansson.

Läs hela yttrandet här: Yttrande – Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

facebook Twitter Email