Region Sörmland

Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands Kollektivtrafikmyndigheten samlas från den 1 januari 2019 i en ny organisation som kommer att heta Region Sörmland.

Att arbetet med regional utveckling och kollektivtrafik samlas i en organisation i stället för fler ger samordningsvinster och bättre effektivitet. Regional utveckling handlar bland annat om infrastruktur som vägar, järnvägar och bredband.

”Det är bra att den nya regionen äntligen är på plats efter så många års diskuterande. Jag måste även erkänna att det känns skönt att det är en ”lilla” region Sörmland vi nu bildar. Det här kommer bli bra för sörmlänningarna.”, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Genom regionbildningen kraftsamlar vi Sörmland med ett tydligare och starkare ledarskap. Organisationen får ett direktvalt fullmäktige som ansvarar för utvecklingsarbetet, hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och övriga verksamheter som behövs.

…det blir lite enklare och att det skapar också mindre administration… Monica Johansson (S) Regionstyrelsens ordförande (P4 Sörmland 190104)

Tidigare har sörmlänningarna valt sina regionala företrädare till landstinget och politikerna i regionstyrelsen har utsetts av kommunerna och landstinget. I en region behöver exempelvis landstingsstyrelsens ordförande inte längre vara ordförande i landstinget, i kollektivtrafikmyndigheten och delta i regionförbundets arbetsutskott utan kan istället fokusera på en organisation – där samtliga frågor hanteras. Ett stort antal politik- och tjänstemannaområden samlas nu istället i en och samma organisation.

…så därför får vi också lite mera pang för pengarna… Monica Johansson (S) Regionstyrelsens ordförande (P4 Sörmland 190104)

Region Sörmland blir en starkare samtals- och förhandlingspart med exempelvis staten. En organisation värnar utvecklingen i länet istället för tre. Nu behöver inte heller tre instanser svara på exempelvis ett remissvar från staten utan det blir framöver ett gemensamt svar från regionen.

Regionstyrelsens ordförande är Monica Johansson (S). Här kan du lyssna när Monica Johansson intervjuas av P4 Sörmland om regionbildningen: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7125775

Här hittar du den nya webbplatsen för Region Sörmland: https://regionsormland.se/

 

 

facebook Twitter Email