Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson svarar om ögonkliniken och vårdgarantin

Svar på insändaren: "Jag har väntat i 10 månader för ett läkarbesök" (Katrineholms-Kuriren, 19-09-10)

Stort tack till signaturen ”Patient” för din insändare. För mig som regionstyrelsens ordförande är det alltid intressant och viktigt att lyssna på medborgarnas erfarenheter och åsikter.

Det är sant att efterfrågan på ögonsjukvård i regionen för närvarande är större än tillgängligheten. Framförallt har möjligheterna att behandla synnedsättningar som för bara några år sedan inte kunde behandlas inneburit ett stort ökat uppdrag för ögonkliniken. Det leder ibland till prioriteringar där lättare problem får vänta längre än vad vårdgarantin föreskriver. Andra bidragande orsaker till väntetiderna är att det inte finns tillräckligt med ögonläkare att anställa, samt att många patienter inte är beredda att resa till ett annat av våra sjukhus när en besökstid erbjuds där.

Verksamheterna arbetar nu med att hitta former för att frigöra tid för läkare så att vårdgarantin kan klaras bättre. Ett närliggande exempel på goda resultat vi ser just nu är att tillgängligheten till utprovning av hörapparat har kraftigt förbättrats, inte minst på grund av förändrade arbetssätt.

Vi i den styrande majoriteten i Region Sörmland är absolut inte nöjda med att ligga runt rikssnittet för vårdgarantin. Förbättringsarbetet pågår och vi har tillfört hälso- och sjukvården en halv miljard kronor mer i årets budget.

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som säger att vi ska få vård inom en viss tid. Men jag håller med dig om att vårdgarantin också är en politisk önskan. En önskan som jag avser uppfylla genom fortsatt fokus på arbetet för en god, säker, tillgänglig och kvalitativ vård för alla sörmlänningar.

Monica Johansson (S)
Regionstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email