Sammanträde med s-gruppen i Landstinget

Idag den 1 november samlades våra s-politiker i landstinget Sörmland för första gången i landstingshuset i Nyköping. S-gruppen förberedde sig bland annat inför nästa fullmäktige. De nya ledamöterna fick också en rundtur i de anrika lokalerna.

Politikerna gick också igenom den kommande budgeten – som har stort fokus på hälso- och sjukvården. Visste du till exempel att den sörmländska hälso- och sjukvården får 500 miljoner kronor mer redan 2019?

”Jag är både stolt och glad över att tillsammans med den socialdemokratiska landstingsgruppen få leda landstinget in i den nya Region Sörmland. Det kommer att bli intressant, spännande och utmanade att tillsammans med det här glada, positiva och kompetenta gänget vara med och bidra till att skapa både bästa möjliga sjukvård och hållbar regional utveckling för invånarna i Sörmland”, säger Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson.

Landstinget blir den 1 januari 2019 Region Sörmland. Hälso- och sjukvården är regionens huvuduppgift. Genom bildandet av Region Sörmland kommer även kollektivtrafiken och det regionala utvecklingsansvaret att vara en del av uppdraget. Regional utveckling bidrar till att företagen hittar rätt kompetens och kan anställa. Det bidrar till att kommunerna och regionen kan fortsätta leverera den service och de tjänster som sörmlänningarna behöver. Bildandet av Region Sörmland skapar bättre förutsättningar för en väl fungerande utbildnings- och arbetsmarknad och det ökar länets innovations- och attraktionskraft.

Hälso- och sjukvården har problem med bemanning vilket leder till alltför få vårdplatser, för långa väntetider och ett alltför stort beroende av hyrpersonal. Arbetet med att komma till rätta med det är mandatperiodens huvuduppgift.

sörmländska hälso- och sjukvården får 500 miljoner kronor mer redan 2019

Region Sörmland verkar för varje persons rätt till god hälsa, kultur och utbildning. Alla människor har lika rättigheter och bemöts utifrån sina förutsättningar.

Socialdemokraterna styr Region Sörmland tillsammans med Centerpartiet och Vård för Pengarna.

facebook Twitter Email