Debatt: SD och regeringens politik är ett hårt slag mot byggandet

Sverigedemokraternas och regeringens bostadspolitik är ett hårt slag mot byggnadsarbetare, växande kommuner och unga som behöver bostad. I en tuff ekonomisk situation kommer avskaffade investeringsstöd för hyresrätter att bidra till en tvärnit av byggandet. Det skriver Fredrik Olovsson, riksdagsledamot S och Richard Mellberg, Byggnads och ordförande i LO-facken södra Sörmland i en gemensam debattartikel.

Nära 1500 lägenheter i Sörmland väntar på stödet. När det nu skrotas riskeras istället såväl ökad arbetslöshet som bostadsbrist.

Investeringsstödet har varit viktigt under de senaste åren och en viktig orsak till att byggandet har hållits uppe och hyresnivåerna kunnat hållas tillbaka. Nu avskaffades denna bostadspolitiska insats utan att ersättas av någon ny politik som kan bidra till byggande.

Detta sker trots att regeringspartierna och Sverigedemokraterna i somras lovade att samtliga ansökningar skulle behandlas. Men i den budget som nu beslutats avbryts stödet i förtid. Det finns i nuläget ansökningar på 21 000 bostäder i landet och nästan 1500 i Sörmland i den så kallade kön. Det är alltså ärenden som uppfyller alla kriterier och som hade blivit beviljade stöd om det funnits tillräckligt med medel att betala ut. Nu sviker regeringen och Sverigedemokraterna även detta löfte och tusentals bostäder riskerar att inte byggas alls eller till betydligt högre hyror.

Nu sviker regeringen och Sverigedemokraterna även detta löfte och tusentals bostäder riskerar att inte byggas alls eller till betydligt högre hyror.

Att investeringsstödet avvecklas – dessutom i förtid – kommer att innebära att färre bostäder byggs. De som trots allt blir av kommer att kräva betydligt högre hyror från hyresgästerna. I praktiken innebär det att fler unga inte kommer att ha råd att flytta hemifrån, att växande familjer får maka ihop sig och att det blir svårare att flytta för att ta ett jobb. I en tid där allting blivit dyrare och hushållens marginaler krymper väljer regeringen att gå fram med förslag som ökar hyrorna – istället för att minska dem. Detta är klassiskt dålig högerpolitik.

Det är dessutom dålig konjunkturpolitik. Att investeringsstödet slopas i en vikande konjunktur innebär en dubbel smäll mot byggbranschen. Byggnadsarbetare som skulle kunna bidra med sitt kunnande till tillväxt och moderna lägenheter hänvisas istället av Sverigedemokraterna och regeringspartierna till arbetslöshet. Och det är många svenska arbetstillfällen hotas. När bygginvesteringarna faller blir även företag i angränsande branscher drabbade.

Det här är bara ett exempel på att regeringen inte gör vad som krävs för att möta lågkonjunkturen. Istället för att satsa på reformer och investeringar som bygger Sverige och svensk konkurrenskraft starkare – väljer regeringen att gå fram med stora skattesänkningar för de som har inkomster över 50 000 kronor i månaden.

Ett minskat bostadsbyggande är också ett hot mot växande regioner och kommuner. Framväxten av de nya gröna industrierna kan driva fram fler jobb och ökat välstånd.

Ett minskat bostadsbyggande är också ett hot mot växande regioner och kommuner. Framväxten av de nya gröna industrierna kan driva fram fler jobb och ökat välstånd. Men utan bostäder riskeras utvecklingen. Hur ska företagen kunna säkra kompetensförsörjningen om människor inte kan flytta dit jobben finns? Hyresrätter med rimliga hyror är en förutsättning för ny-industrialiseringen.

Socialdemokraterna vill öka den så kallade bemyndiganderamen för investeringsstödet för hyres- och studentbostäder så att samtliga ansökningar i den så kallade kön kan hanteras. Inget gott kommer nämligen att komma ur en tvärnit i byggandet. Att Sverigedemokraterna och regeringen ändå väljer den vägen är ett stort svek.

Fredrik Olovsson, riksdagsledamot S, ordförande Socialdemokraterna Sörmland

Richard Mellberg, Byggnads, ordförande LO-facken Södra Sörmland

facebook Twitter Email