Socialdemokraterna vill höja pensionerna

Sörmland s-ledamot Fredrik Olovsson på debattplats om socialdemokraternas vallöfte att höja pensionerna. Höjningen berör omkring 1,2 miljoner pensionärer och skulle i snitt ge cirka 5000 kronor mer netto per år. För att pensionshöjningen inte ska påverka bostadstillägget justeras reglerna för bostadstillägget samtidigt.

Vallöfte – socialdemokraterna vill höja pensionen 

Många pensionärer har slitit hårt under ett långt arbetsliv. Trots det kan man ha en låg pension. Det känns förstås orättvist men leder framförallt till otrygghet och en låg ekonomisk standard. Därför ska vi Socialdemokrater höja pensionerna med upp till 5000 kronor om året om vi får fortsätta att leda Sverige. Höjningen berör 1,2 miljoner pensionärer i hela landet. Samtidigt säger vi nej till moderaternas nya pensionsskatteklyfta och deras förslag om sänkta skatter för högavlönade löntagare. Pension ska inte beskattas mer än lön. 

Efter skatt innebär det ungefär 5 000 kronor mer i plånboken per år

Vi vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. En viktig del i det är investeringar som ger en större trygghet till svenska pensionärer. För oss är det självklart att pensionärer som varit med och byggt upp det här landet ska få ta del av styrkan i svensk ekonomi. När vi nu har vänt den ekonomiska utvecklingen i landet ska det förstås märkas för vanligt folk.  

Höjningen berör 1,2 miljoner pensionärer i hela landet

Därför vill vi höja pensionerna för sex av tio pensionärer genom ett tillägg till den allmänna pensionen. Den som har en allmän inkomstpension på mellan 9000 och 17 000 kronor i månaden berörs av förslaget. För den som har en pension på mellan 11 000 och 14 000 handlar det om en höjd pension på 600 kronor i månaden. Efter skatt innebär det ungefär 5 000 kronor mer i plånboken per år. 

Det här handlar bland annat om undersköterskor, förskollärare, lastbilsförare, grundskollärare, vårdbiträden, maskinoperatörer, barnskötare, lagerarbetare, städare, redovisningsassistenter, butiksanställda, skötare och vårdare. Många har arbetat hela livet men har trots det en allt för låg  pension.  

Den som har arbetat ett helt arbetsliv har rätt till ekonomisk trygghet.

Vi vill att ökningen ska vara lika för ensamstående och samboende. För att pensionshöjningen inte ska ”ätas upp” av ett lägre bostadstillägg justeras reglerna för bostadstillägget samtidigt. 

Det här är inte en nyvunnen insikt om pensionärernas behov. Det handlar mer om ett logiskt nästa steg. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har vi höjt bostadstillägget, fyrdubblat tandvårdsbidraget, infört avgiftsfri öppenvård för våra riktigt gamla, satsat på mer personal i äldreomsorgen och infört ett investeringsstöd för fler äldrebostäder. Vi har också börjat ta bort den orättvisa pensionärsskatten som infördes av den förra borgerliga regeringen. I två steg har vi sänkt skatten för pensionärer. Det innebär att pensionärer med pensioner på upp till 17 000 kronor i månaden inte längre betalar högre skatt än den som jobbar. Skatten har sänkts för tre av fyra pensionärer och pensionärsskatten ska vara helt borta 2020. Att som moderaterna nu åter förslår en vidgad klyfta och att tillsammans med SD istället sänka skatten för högavlönade löntagare är fel väg för Sverige.      

Den som har arbetat ett helt arbetsliv har rätt till ekonomisk trygghet. Så fortsätter vi att bygga vi ett starkare och tryggare Sverige. 

Fredrik Olovsson (S), ordförande Finansutskottet, riksdagsledamot Katrineholm

 

facebook Twitter Email