Sofia Amloh i riksdagens socialutskott

I veckan blev det klart att Sofia Amloh, den nya s-ledamoten från Nyköping, tar plats i riksdagens socialutskott. Sofia blir arbetande ersättare och kommer bland annat att vara ansvarig socialdemokrat för folkhälsofrågorna.

Socialutskottet bereder ärenden som rör omsorg om äldre och handikappade, omsorger om barn och ungdom och åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala ärenden i övrigt. Dock hanterar utskottet inte förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

– Nu är det ett par veckor sedan jag blev riksdagsledamot , intrycken är många och tankarna ännu fler. Jag har voterat, hunnit fått med motioner under den allmänna motionstiden och även ställt en fråga på frågestunden som berör SSAB till ansvarigt statsråd i kammaren. Den här veckan blev det klart att jag får arbeta i socialutskottet. Det har varit intensiva dagar, men samtidigt väldigt intressant, lärorikt och roligt. Jag är tacksam över förtroendet. Jag börjar i alla fall hitta i riksdagen många och långa korridorer, säger Sofia och skrattar.

I utskottet kommer Amloh ha ett särskilt ansvar för folkhälsa, psykisk ohälsa, den del som rör suicid, HBTQ-personers livsvillkor och reproduktiv hälsa.

– Jag är väldigt glad att det blev socialutskottet och för de särskilda politikområdena där vi kan och ska göra mer, avslutar Sofia.

 

facebook Twitter Email