Sörmland ska ha en nollvision för suicid

Suicid är den vanligaste yttre dödsorsaken. Det tar fler liv än i trafiken. Suicid är den slutliga konsekvensen av ett psykiskt lidande som är outhärdligt för den drabbade.

Arbetet med suicidprevention behöver stärkas. Vi vill införa en nollvision för suicid med det långsiktiga målet att ingen ska begå suicid eller skadas allvarligt till följd av suicidförsök.

Det är av stor vikt att vi gemensamt tar ett ansvar och sätter upp målsättningen om en nollvision för suicid. I ett starkt samhälle ska ingen lämnas efter och ingen ska behöva känna att suicid är lösningen. Den psykiska ohälsan måste bekämpas på flera fronter och en målsättning som denna visar att vi tar psykisk ohälsa på största allvar. För oss som socialdemokrater är det därför viktigt att Sörmland i framtiden ska ha en nollvision mot suicid.

facebook Twitter Email