Sörmländsk sjukvård håller hög klass

Enligt 2017 års hälso- och sjukvårdsbarometer som SKL genomfört så är Sörmland ett av de landsting där resultaten ökar mest i landet. Över rikssnitt för vårdcentralerna och framåt inom alla områden jämfört med tidigare år.

– Jag är jätteglad men också stolt. Det här är ett viktigt kvitto på att vårt arbete och våra satsningar på vården och personalen gjort och gör skillnad. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb vilket skapar goda förutsättningar för en bra vård i Sörmland, säger landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Underlaget vi hänvisar till i detta fall är SKL:S årliga undersökning som bland annat mäter hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Syftet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är bland annat att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och när­stående.

Läs mer här: https://skl.se/…/halsoochsjukvardsbarometern.758.html

facebook Twitter Email