Sörmländska socialdemokrater tar plats i SKR:s beredningar

Tre socialdemokrater från Sörmland tar plats i SKR:s beredningar. Det stod klart på tisdagen när SKR, Sveriges kommuner och regioner, höll sin valkongress.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens om att bilda majoritet i Sveriges kommuner och regioner, SKR, den kommande mandatperioden. SKR:s valkongress hölls idag den 21 mars. Som ordförande i SKR valdes Anders Henriksson (S), Region Kalmar.

Förtroendevalda i Sveriges kommuner och regioner samlas kontinuerligt för att lägga fast inriktningen den politiska inriktningen för organisationen och på så sätt utveckla välfärden i hela landet.

Monica Johansson (S), Regionråd i opposition i Region Sörmland valdes till gruppledare för socialdemokraterna i Beredningen för primärvård och äldreomsorg.

–       Jag är oerhört hedrad, stolt och glad över att ha fått fortsatt förtroende som ledamot och gruppledare i beredningen. Ser verkligen fram mot att leda och driva arbetet vidare tillsammans med kompetenta kollegor i SKR, säger Monica Johansson

Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, valdes till ersättare i Beredningen för socialpolitik och individomsorg.

Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S), valdes till ledamot i Beredningen för tillväxt och regional utveckling.

 

facebook Twitter Email