Tunga SKL-uppdrag för sörmländska socialdemokrater

Idag onsdag valde Sveriges Kommuner och Landsting – SKL ledamöter till sina beredningar. De tre socialdemokraterna Monica Johansson, Region Sörmland, Jimmy Jansson, Eskilstuna kommun samt Urban Granström, Nyköpings kommun valdes under förmiddagen till ordinarie ledamöter i tre olika beredningarna. Regionstyrelsens ordförande, Monica Johansson valdes till vice ordförande i Beredningen för primärvård och äldreomsorg. Det är första gången en sörmländsk socialdemokrat väljs till en presidiepost i en SKL-beredning.

SKL:s beredningar ska följa utvecklingen inom sina sakområden och bereda ärenden åt styrelsen. Beredningen för primärvård och äldreomsorg hanterar frågor som rör vård och omsorg med särskilt fokus på hela vårdkedjan och samverkan mellan olika aktörer. I uppdraget ligger också frågor om funktionshinder, folkhälsa och psykisk ohälsa med fokus på samverkan och förebyggande arbete.

”Jag är både glad och hedrad över att väljas till vice ordförande i Beredningen för primärvård och äldreomsorg. Jag ser fram emot att arbeta nationellt med de här viktiga frågorna. Med mitt förflutna som Vård- och omsorgsnämndens ordförande i Katrineholm och det faktum att jag brinner för att utveckla landets primärvård tror jag innebär att de här frågorna passar mig. Jag ser utnämningen som ett kvitto på att min kompetens uppskattas”, säger Monica Johansson.

 Jag ser fram emot att arbeta nationellt med de här viktiga frågorna. — Jag ser utnämningen som ett kvitto på att min kompetens uppskattas. /Monica Johansson.

”I beredningen hanterar vi bland annat de viktiga funktionshinderfrågorna och psykisk ohälsa. Områden med många utmaningar som jag anser att det är samhällets plikt att lösa ut på bästa möjliga sätt. Det ska bli både spännande och inspirerande att tillsammans med andra politiker utveckla och stärka vården – i Sverige och i Region Sörmland”, berättar Monica.

Den förra mandatperioden verkade Monica Johansson i SKL som ersättare i Sjukvårdsdelegationen

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, fick fortsatt förtroende som ordinarie ledamot i Beredningen för tillväxt och regional utveckling.

Jag är glad och tacksam för förtroendet att få arbeta vidare i Beredningen för tillväxt och regional utveckling. Viktiga frågor för Sveriges kommuner och regioner där jag utifrån mitt Eskilstuna- och Sörmlandsperspektiv hoppas kunna bidra till ännu bättre förutsättningar för medborgarna. /Jimmy Jansson

Beredningen hanterar frågor om tillväxt och regional utveckling. I uppdraget ingår frågor om arbetsmarknad och arbetsmarknadsutbildning samt integration. Frågor om Komvux, högskola, besöksnäring och turism ingår, liksom infrastruktur och transportpolitik.

”Jag är glad och tacksam för förtroendet att få arbeta vidare i Beredningen för tillväxt och regional utveckling. Viktiga frågor för Sveriges kommuner och regioner där jag utifrån mitt Eskilstuna- och Sörmlandsperspektiv hoppas kunna bidra till ännu bättre förutsättningar för medborgarna”, säger Jimmy Jansson.

Det är ett viktigt uppdrag att företräda socialdemokraterna, Sörmland och Nyköping i SKL och arbeta för en ännu bättre fungerande demokrati – lokalt och regionalt. /Urban Granström

Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, Urban Granström, fick också han fortsätta som ordinarie ledamot i Beredningen för demokratifrågor. Beredningen hanterar frågor som rör relationen medborgare och förtroendevalda. Där ingår frågor om demokratiutveckling och arbetet med att motverka utanförskap och öka människors delaktighet.

”Det är ett viktigt uppdrag att företräda socialdemokraterna, Sörmland och Nyköping i SKL och arbeta för en ännu bättre fungerande demokrati – lokalt och regionalt”, säger Urban Granström.

facebook Twitter Email