Uttalande från distriktskongressen 2021

Kampen mot covid-19, arbetet med att samtidigt klara annan viktig sjukvård och insatserna för att få fler i jobb står i centrum för politiken under den närmaste tiden. Det menar Socialdemokraterna i Sörmland i ett uttalande som togs på deras digitala distriktskongress idag den 10 april. De uppmanar även samtliga sörmlänningar att tacka ja då de erbjuds vaccin.  

Uttalandet i sin helhet: 

”Kampen mot covid-19 och behovet av att samtidigt klara genomförandet av annan viktig sjukvård står i centrum för politiken den närmaste tiden. Tillsammans med ökade insatser för att få fler människor i jobb är det våra främsta prioriteringar. 

Vaccinering och smittskyddsinsatser är vägen bort från svår och allvarlig sjukdom i tider av pandemi. Vi uppmanar alla sörmlänningar att tacka ja till vaccin när det är deras tur. Under tiden är det viktigt att restriktioner efterlevs och att råd följs, så att dagens stora smittspridning kan tryckas tillbaka. När vaccinmålet uppnås kan samhället öppna upp. 

För Region Sörmland är även arbetet med att genomföra annan sjukvård oerhört viktigt. Stora insatser görs idag av personalen för att klara dessa operationer och behandlingar. Vi vill se en nationell kraftsamling och bred samverkan för att beta av den uppskjutna vården. Pandemin har visat att vi har stor förmåga att arbeta tillsammans mellan nivåer och mellan regioner. Den förmågan måste tillvaratas även i återhämtningsfasen. 

Vid sidan av den hälsokris som pandemin innebär behöver ytterligare ansträngningar göras för att pressa tillbaka arbetslösheten. Det är en särskilt stor risk att många ungdomar fastnar i arbetslöshet och passivitet. Det måste undvikas med alla medel. Vi efterfrågar därför ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser, extratjänster och utbildningsinsatser från staten, liksom fortsatta investeringar i bostadsbyggande och infrastruktur. Så kan vi bygga ett starkare samhälle under kommande år”. 

/Uttalande från en enig distriktskongress 210410, socialdemokraterna Sörmland

***

2021 års digitala kongress samlar cirka 175 sörmländska socialdemokrater, varav 155 personer är valda ombud. Kongressen gästades under förmiddagen av civilminister Lena Micko. 

Foto: Distriktsordförande Fredrik Olovsson fick fortsatt förtroende att leda partidistriktet

 

 

facebook Twitter Email