Uttalande från Sörmlands socialdemokrater – distriktskongressen 2018

På distriktskongress i Eskilstuna 7-8 april valde Socialdemokraterna i Sörmland att göra ett uttalande. I uttalandet lyfts vården i Sörmland, Ostlänken och Västra stambanans betydelse för länet samt vikten av ökade forskningsresurser till Mälardalens högskola och att utveckla MDH till universitet.

Uttalande distriktskongressen 2018:

”Vi socialdemokrater rustar oss för framtidens sjukvård, bland annat genom att bygga om länets sjukhus och vårdcentraler. Det gynnar både patienter och medarbetare. Förtroendet för vården hos sörmlänningarna har stärkts under mandatperioden. Men vi är inte nöjda. Vi kommer fortsätta arbeta med de utmaningar vi står inför, inte minst med kompetensförsörjningen. Det leder till ökad tillgänglighet, kortare väntetider och förbättrad service. 

Vi söker väljarnas förtroende att fortsätta på den inslagna vägen med ordning och reda – både i ekonomin och i verksamheten. 

Genom införandet av avgiftsfri primärvård, fortsatta satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin, de mobila teamen, strategiska personalsatsningar på 200 miljoner, avgiftsfri mammografi och kostnadsfri TBE-vaccinering för barn och unga har vi utvecklat och förbättrat vården i Sörmland. Vi har också intensifierat vårt samarbete med kommunerna angående våra sköraste äldre. Allt detta bidrar till ett friskare och tryggare Sörmland. 

Ostlänken är en av de viktigaste framtidssatsningarna för vårt län. Det är av största angelägenhet att byggandet kommer igång och inte försenas. I samband med att Ostlänken byggs är det samtidigt av yttersta vikt att Västra stambanan har bra trafik så att alla länets kommuner får en bra tillgänglighet. 

Mälardalens högskola spelar en stor och viktig roll för att höja utbildningsnivån och tillgodose kompetensförsörjningen i länet. För att långsiktigt säkra verksamheten måste högskolans forskningsresurser stärkas så att högskolan kan utvecklas till Mälardalens universitet. Högskolans närvaro i hela länet måste stärkas.”

 

facebook Twitter Email