Vad vill M, L & KD med sjukhusvården i Sörmland?

"Vi socialdemokrater tror på en likvärdig sjukvård för alla. En trygg sjukhusvård i Sörmland betyder investeringar i både byggen och medarbetare. Utan det ena eller det andra får vi varken den arbetsmiljö, den effektivitet eller den patientsäkerhet som för oss är högsta prioritet."

Svar på ”Kostnaderna för byggnationerna skenar” av Magnus Leivik (M) i SN den 17/1.

För det första: Det var inte M som drev igenom beslutet om ombyggnationer vid sjukhusen 2013. Det var vi i S tillsammans med L och MP, i det majoritetsstyre vi hade då.

Gällande upphandlingen och avtalet kring byggnationerna: Magnus Leivik och hans parti har inte i något sammanhang tidigare opponerat sig mot upphandlingen. Hur kan det komma sig att frågan passerar Leivik i både regionstyrelsen och fullmäktige innan han går ut med aggressiv kritik i lokalpressen?

Samtidigt som ingen vet vad oppositionen vill spara in på har de i regionstyrelsen yrkat återremiss på fastighetsplanen. Nu riskeras både förseningar och fördyring av byggprojekten.

Så, vad är det då M, L och KD vill? För L och Leivik själv är det helikopterplattan vid Mälarsjukhuset som är för dyr. Hans partivänner i M, Rundström och Puustinen (gruppledare i Eskilstuna), vill däremot ha samma helikopterplatta. Otydligheten kan inte bli större: Vad ska prioriteras bort? Hur ser konsekvenserna av deras tänkta besparingar ut för patientsäkerheten, och för medarbetarna i vården?

Leivik menar att S avfärdar personalfrågor ”med ett fnys” och att vi vill ha ”betong” före sjukvårdspersonal. Alla som känner till rekryterings- och arbetsmiljöarbetet i Region Sörmland bör utan ansträngning kunna genomskåda Leivik även här.

M påstås ”i flera år krävt åtgärder för att komma till rätta med bristande effektivitet” i vården. Även här lyser egna förslag med sin frånvaro, bortsett från att man önskar konceptet ”värdebaserad vård”, samma modell som använts på Nya Karolinska, tillsammans med fler privata alternativ.

Vi socialdemokrater tror på en likvärdig sjukvård för alla. En trygg sjukhusvård i Sörmland betyder investeringar i både byggen och medarbetare. Utan det ena eller det andra får vi varken den arbetsmiljö, den effektivitet eller den patientsäkerhet som för oss är högsta prioritet.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande

Jacob Sandgren (S), regionråd

Publicerad i Södermanlands Nyheter 2020-01-24 samt Katrineholms-Kuriren & Eskilstuna-Kuriren 2020-01-29

facebook Twitter Email