Majoriteten i Region Sörmland 2020

Vad vill M, L och KD med sjukhusvården i Sörmland?

Svar på Filip Rundströms (M) debattartikel ”Helikoptrar behöver kunna landa vid sjukhuset” (Eskilstuna-Kuriren 13/1).

Det är med stort intresse vi läser Filip Rundström (M) argumentera för den helikopterplatta vi vill bygga på Mälarsjukhuset. Filip Rundström är ledamot i regionfullmäktige och anser precis som vi att en plats för ambulanshelikopter med direktanslutning till sjukhuset är nödvändigt för patientsäkerheten.

Det är jättebra tycker vi.

Problemet är bara att Magnus Leivik, Moderaternas oppositionsråd i regionen, anser att helikopterplattan är onödig (Eskilstuna-Kuriren, 12/30). Leiviks egen idé om att bygga en landningsplats på marken nära sjukhuset är som alla insatta vet en omöjlighet.

Idén sågas också av partivännen Jari Puustinen, Moderaternas gruppledare i Eskilstuna.

Utan konkreta synpunkter eller konstruktiva förslag yrkade M, L och KD vid regionstyrelsen i december återremiss på den strategiska fastighetsplanen. Med detta riskeras både förseningar och fördyring av byggprojekten.

Otydligheten växer nu. Vad är det som M, L och KD vill prioritera bort? Är det helikopterplattan eller något annat?

Hur ser konsekvenserna av de tänkta besparingarna ut för just patientsäkerheten? Vad betyder de för våra medarbetare i vården och för deras arbetsmiljö?

Av Filip Rundströms artikel kan man utläsa att hans parti inte ens i grova drag har utarbetat en linje i frågan.

Behovet av en trygg framtida sjukhusvård ligger till grund för vårt förslag till strategisk fastighetsplan.

Vi hoppas att M, L och KD slutligen kan samla sig och stå bakom de för Sörmland så viktiga investeringarna på regionfullmäktige i februari.

 

Monica Johansson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Jonas Lindeberg (VfP)
Regionråd 

Mattias Claesson (C)
Regionråd

facebook Twitter Email