Vårändringsbudget 2021

I dag överlämnar regeringen riktlinjerna för den ekonomiska politiken och vårändringsbudgeten med ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av pandemin samt för att jobba Sverige ur krisen. De förslag som presenteras i samband med vårpropositionen summerar till nästan 45 miljarder kronor. Region Sörmland får ytterligare 134,4 miljoner, för att klara av den uppskjutna vården, testning och smittspårning samt till kollektivtrafiken.

  – Pandemin ska fortsatt hanteras men samtidigt satsar vi framåt för en rejäl återstart av ekonomin för att bygga Sverige starkare. Vårändringsbudgeten innebär att vi stärker vården med mer resurser till testning och smittspårning, men också mer pengar för att säkra den uppskjutna vården. Tillsammans med satsningarna på kollektivtrafik innebär det mer än 134 miljoner extra till Region Sörmland. Länets kommuner får också 25 miljoner till sommarjobb, lovskola och lovaktiviteter för barn och unga, säger Fredrik Olovsson, ordförande socialdemokraterna Sörmland.

Fredrik Olovsson, statssekreterare på Finansdepartementet och ordförande för socialdemokraterna Sörmland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  –  Jag är glad att vi har en regering som ser våra behov, vården är under stor press. Det ökade smittläget i många delar av Sörmland är bekymmersamt. Jag vill uppmana alla sörmlänningar att följa alla råd och restriktioner, det gäller även alla som redan har vaccinerat sig. Vi måste fortsätta vara rädda om varandra, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Sörmland.

Monica Johansson, ordförande Region Sörmland.

 

 

 

 

 

 

 

 Några av Sörmlands ledande kommunföreträdare tycker så här om budgeten:

  – Den s-ledda regeringen tycks ha fångat de behov som samhället står inför på ett bra sätt, Visst kan man alltid önska mer, men detta är en extremt offensiv budget. Fokuset på arbetslösheten är rätt och avgörande. Det kommer att ha betydelse för oss i Eskilstuna och påverkar vår väg framåt påtagligt, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

  – Det är riktigt bra att budgeten tar höjd för långsiktighet och hållbarhet. Förutom vården är satsningarna för att skapa ökade möjligheter för människor att komma ut i arbete varmt välkomna, inte minst här i Flen, säger Ann-Charlotte Munter (S), kommunstyrelsens ordförande i Flen.

  – Jag är framförallt glad att vi kan göra ytterligare satsningar för sommarjobb för unga, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping.

  – Det är bra satsningar på det som är nödvändigt, vården, ungdomar och jobben, säger kommunstyrelsens ordförande i Vingåker, Anneli Bengtsson (S).

Vill du läsa mer om budgeten hittar du info här: https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2021-04-15-varbudget-2021-en-budget-for-att-jobba-sverige-ur-krisen

Läs mer här: https://www.regeringen.se/artiklar/2021/04/varbudgeten-2021-pa-fem-minuter/

Pandemin ska fortsatt hanteras men samtidigt satsar vi framåt för en rejäl återstart av ekonomin för att bygga Sverige starkare. //Fredrik Olovsson

Förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 

facebook Twitter Email