Vårt mål: Trygg och nära vård i ett starkare samhälle

Det kommer också efter coronakrisen att vara viktigt att fortsätta stärka och utveckla vår hälso- och sjukvård. Inte minst för att säkra en trygg vård för våra äldre, som ofta har kroniska och komplexa vårdbehov. Vården ska finnas nära dig när du behöver den, och ingen ska behöva vårdas på sjukhus i onödan.

Den S-ledda regeringen har därför tillsammans med C och L tagit fram en inriktning för en långsiktig primärvårdsreform. De övergripande målen handlar om att förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och göra patienten mer delaktig i sin egen vård.

Vi socialdemokrater vill att fler ska få känna tryggheten i att behandlas av en och samma läkare på sin vårdcentral. Därför känns det nu riktigt bra för oss som regionpolitiker att regeringen går fram med en reform som påbörjar infriandet av vårt vallöfte. Här i Sörmland tog vi redan förra året beslut om införandet av listningstak på max 1500 patienter per läkare på våra vårdcentraler. Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nationellt stöd för verksamhetschefer och vårdgivare så att alla läkare ska kunna få ett lagom antal patienter.

Nu är vi i ett extremt läge, och allas vårt fokus ska fortsätta ligga på att hantera smittspridningen av det nya coronaviruset. Samtidigt behöver det fattas beslut som förbereder oss inför framtiden, och vi ser behovet av att göra mer för att öka tryggheten i vården. En viktig del i arbetet är just detta; att alla patienter får fast läkarkontakt som har det övergripande medicinska ansvaret och håller ihop vården för varje enskild patient.

Ska vi klara tryggheten i vården behöver vi också säkra personalförsörjningen och fortsätta vårt arbete med att göra hälso- och sjukvården till en attraktiv arbetsplats. I Sörmland jobbar vi stenhårt för detta, och vår årliga personalenkät visar på mycket goda resultat i det arbetet.

Reformeringen av primärvården nationellt handlar om flera olika propositioner och innebär ett stort arbete i regioner och kommuner. I Sörmland har vi ett väl utvecklat samarbete mellan regionen och kommunerna och står därför väl rustade för det kommande arbetet. Den S-ledda regeringen skjuter till 3 miljarder kronor för detta under 2020, och avser att tillsammans med och C och L lägga fram samtliga återstående delar i primärvårdsreformen under mandatperioden.

I Sörmland behöver ingen tveka om att vi är med på resan – för en god och nära vård i ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland
Jacob Sandgren (S), regionråd Region Sörmland

Publicerad i Södermanlands Nyheter 2020-04-25

facebook Twitter Email