Vi fortsätter satsa på den nära vården

Sjukhusen är inte alltid den bästa miljön att vistas i för en patient. Därför har utbyggnaden av den mobila vården fortsatt under vår tid vid makten. Ett allt tydligare fokus läggs i dag på att patienterna ska få den vård de behöver i hemmet.

Utbyggnaden av mobil vård är nödvändig, och under 2017 satsade vi 10 miljoner extra på detta. Det är framförallt samhällets svagaste och sköraste som drar nytta av vård i hemmet.

Dessa personer kan vårdas tryggt hemma med tillgång till samma medicinska expertis som finns på sjukhuset. Vi har under den förgående mandatperioden sett till att vårdpersonalen ska kunna omhänderta patienterna i hemmet på ett effektivt och smidigt sätt som underlättar både för patienten och för personalen.

Därmed vill vi fortsatt utveckla de mobila barn och äldre teamen under den kommande mandatperioden. Teamen ska kunna rycka ut på kort varsel och erbjuda en nära och trygg vård för de yngsta och de äldsta i hela länet. Så ser vi socialdemokrater till att skapa en trygg och nära vård som går att lita på – i hela länet.

facebook Twitter Email