Vi står nu inför ett tufft ekonomiskt läge. Det hindrar inte att vi satsar på ökad tillgänglighet, kortade väntetider och förstärkta vårdcentraler. Bara så kan vi skapa en vård av god kvalitet, som verkar förebyggande och som också är ekonomiskt hållbar på lång sikt. Vår budget fokuserar därför på den nära vården, på barn och unga, på effektivare rehabilitering och fortsatt digitalisering.

Regionen har inte bara ansvar för hälso- och sjukvården. Även kultur och friluftsliv, kollektivtrafik och regional utveckling är våra ansvarsområden. Ett år in i regionbildningen kan vi konstatera att ett stort arbete har krävts för att samla alltsammans, samtidigt som vi redan nu ser samordningsvinster som regionbildandet fört med sig.

Vi ska alltid säkerställa att skattemedel används så effektivt som möjligt. Det är inte minst viktigt då vi nu genomför historiska investeringar i våra sjukhus. Vi har effektiviserat den politiska styrningen och regionens administration för att frigöra resurser till våra huvuduppdrag.

Sörmland har både stora utmaningar och stora möjligheter. Vi är övertygade om att vi kommer att klara utmaningarna och kan ta till vara möjligheterna om vi fortsätter på den inslagna vägen – i utvecklat samarbete med våra kommuner och med medborgaren i fortsatt fokus.

Monica Johansson
Socialdemokraterna

Jonas Lindeberg
Vård för Pengarna

Mattias Claesson
Centerpartiet

 

Publicerad bl.a. i Katrineholms-Kuriren 19-11-12