Vi vill utveckla brukarstyrda inläggningar i psykiatrin

Sörmlänningarna ska känna sig trygga med att de snabbt får den vård de är i behov av. Mår du dåligt ska du själv kunna avgöra när du behöver stöd.

Med det i åtanke vill vi införa brukarstyrda inläggningar, där patienten och inte läkaren avgör när denne behöver slutenvård. Den kännedomen har de allra flesta patienter och för oss är det viktigt att vården ska vara än mer personcentrerad.

Att kunna själv avgöra när man måste läggas in skapar mer trygghet för den enskilde patienten. Tryggheten som detta skapar för patienten anser vi är ett sätt att komma till bukt med den ökande psykiska ohälsan. I vårt starka samhälle ska ingen lämnas efter och denna satsning kommer göra skillnad. Vi socialdemokrater går därför till val på att utveckla brukarstyrda inläggningar i psykiatrin där patienten är i fokus. För oss går en trygg vård före skattesänkningar.

facebook Twitter Email