Ytterligare tillskott till Region Sörmland och länets kommuner

Regeringen tillför ytterligare 6 miljarder till välfärden. Det innebär ett ytterligare tillskott för Region Sörmland på cirka 85 miljoner. Länets kommuner får dela på nästan lika mycket, Eskilstuna som är störst får mest, omkring 30 miljoner.

Att låta kommunsektorns finansiering urholkas skulle inte bara slå undan benen för alla som arbetar inom sjukvård och äldreomsorg. Det skulle dessutom riskera att fördjupa och förlänga den ekonomiska nedgången eftersom kommunsektorn står för drygt tjugo procent av Sveriges BNP. Kommunsektorn upphandlar varor och tjänster för hundratals miljarder kronor varje år. Att trygga ekonomin för kommuner och regioner skyddar inte bara vår gemensamma välfärd utan stärker också Sveriges motståndskraft mot krisen.

  – ”Behoven av ytterligare pengar till välfärden i regionerna och landets kommuner är stora. Därför tillför regeringen ytterligare 6 miljarder. För Region Sörmland innebär det 85 miljoner kronor i ökat stöd. Vi har sedan tidigare ökat resurserna kraftigt och staten tar dessutom alla extra sjukvårdskostnader relaterat till Corona”, säger den sörmländske riksdagsledamoten Fredrik Olovsson. 

Fredrik är också ordförande för Finansutskottet och socialdemokraterna Sörmland.

  – ”Ökade kostnader för välfärden, minskade skatteintäkter och minskade intäkter från exempelvis lokaler och kollektivtrafik gör behoven stora. Med de nya pengarna kan välfärd och verksamhet garanteras”, säger Olovsson.

 

Region Sörmland              ca 85 miljoner kronor

Eskilstuna                            ca 30 ”

Flen                                         ca 5   ”

Gnesta                                    ca 3  ”  

Katrineholm                       ca 10 ”

Nyköping                             ca 16 ”

Strängnäs                            ca 10 ”

Oxelösund                             ca 3 ”

Trosa                                       ca 4 ”

Vingåker                                ca 3 ”

*Siffrorna är en preliminär uppskattning och är beroende på befolkningsandel

facebook Twitter Email