Valprogram 2023–2026

Socialdemokraterna i Sörmland går till val på ett offensivt program för förändring. I Sörmland ska vi fortsätta vårt arbete med att vända på varenda sten för att bryta segregationen och knäcka kriminaliteten. Den som söker status i samhället eller ekonomisk vinning genom brottsliga handlingar ska veta att vårt samhälle är starkare. Den som vill bryta med droger, brott och ett destruktivt liv ska få konkret hjälp – och insatserna kring barn och ungdomar på glid ska sättas in tidigt och tydligt. Stenkastning mot ambulanser och hot mot regionens medarbetare är helt oacceptabelt och samverkan mellan regionen och polisen ska bli bättre. Tryggheten kring våra sjukhus och vårdcentraler ska stärkas.

Sörmland för framtiden

Regionens absolut största och viktigaste verksamhet är hälso- och sjukvården. Vårt program har därför en stark tyngdpunkt på att förbättra sjukvården. Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. När regionen upphandlar ska man kräva schyssta villkor och följa upp kraven som ställts också genomförs i praktiken. Våra sjukhus ska fortsätta ägas och drivas i gemensam regi. Vi vill se en sammanhållen sjukvård som fokuserar på en bra arbetsmiljö för vårdpersonalen och hög kvalitet och säkerhet för patienterna. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och regionen ska fortsätta driva en offensiv personalpolitik där möjlighet till kompetensutveckling för alla yrkeskategorier är en självklarhet.

Regionen har ett särskilt ansvar för regional utveckling. Här har Sörmland mycket bra förutsättningar genom sitt läge i expansiva Mälardalen. Samtidigt har Sörmland stora utmaningar med hög arbetslöshet och många nyanlända. Nyckeln till integration i samhället stavas arbete, där färdigheter i det svenska språket är centralt. Det åligger den enskilda individen ett stort ansvar att etablera sig. Därtill ett samhälleligt ansvar att underlätta integrationen med bland annat arbetsmarknadsinsatser, utbildning och att rätta till systemfel som kan leda till långvarigt bidragsberoende. Samtidigt ser vi att våra företag, våra kommuner och regionen har svårt att rekrytera. Regionenen har här en stor roll som regionalt utvecklingsansvarig att hålla ihop arbetet med regional kompetensförsörjning. Kultur och föreningsliv har en särskilt viktig roll i främjandet av samhällsgemenskap. Framför allt vill vi säkerställa kultur för barn och unga i hela länet.

Vi ska vara en ledande region i den gröna omställningen. Världen ska gå från ett fossilstyrt marknadssamhälle till en hållbar, cirkulär ekonomi som hushållar med jordens resurser.  Utvecklingen går svindlande snabbt med nya lösningar och produkter. Sörmland ska ligga i framkant och möjliggöra för framtidens teknik och framtidens jobb. Då behöver vi säkerställa investeringar i vår region. Vi ska fortsätta arbeta hårt för att utveckla regionens egen verksamhet hållbart och i takt med omvärlden – tillsammans med näringsliv, kommuner, organisationer och medborgare, genom en klassmedveten och folkligt förankrad miljö- och klimatpolitik.

Läs vidare på webben:

En vård för framtiden

Ett Sörmland som växer och utvecklas

 

Samtliga rubriker i programmet:

En vård för framtiden

En vård i utveckling

En vård som finns nära dig

Ett Sörmland som växer och utvecklas hållbart

Sörmland i arbete

Infrastruktur och kollektivtrafik

Utbildning och kompetensförsörjning

Näringsliv och turism

Schyssta villkor vid upphandling

Kulturen som frigörande kraft

 

Hela vårt regionala valprogram som PDF: Regionalt program 2023-2026 Socialdemokraterna Sörmland

facebook Twitter Email