Vallöfte: vi vill förbjuda religiösa friskolor

Skolan i Sverige ska vara jämlik, baserad på kunskap, bildning och demokratiska värderingar. Utbildningen ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet - ingenting annat. Religiösa friskolor riskerar att öka segregationen, det kan vi inte acceptera.

 

Caroline Helmersson Olsson, sörmländsk s-ledamot i Utbildningsutskottet, på debattplats tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi och gymnasie- och kunskapslyftminister Anna Ekström.

”Vi vill få bort de religiösa inslagen i skolan helt. Tyvärr finns det inget stöd i riksdagen för att göra det i dag. Moderaterna vill inte göra något alls åt de religiösa friskolorna, och Sverigedemokraterna vill också låta de skolor som finns bli kvar. Vi tror dock att svenska folket ser de problem som vi ser med att elever utsätts för religiös påverkan i skolan.”

Debattartikeln ”S: Stopp för religiösa friskolor” publicerade 180316 i Eskilstuna kuriren. Länk till artikeln: https://www.ekuriren.se/debatt/debatt-stopp-for-religiosa-friskolor/

Det finns många bra skolor i Sverige, men vi oroas över låga kunskapsresultat och att segregationen sliter isär den jämlika skola som vi tidigare var så stolta över. Ett annat problem står det växande antalet religiösa friskolor för. Som socialdemokrater kan vi aldrig tillåta att elever utsätts för religiös påverkan i skolan. Därför vill vi förbjuda religiösa friskolor.

Socialdemokraterna inleder nu lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige ska också ha en jämlik skola baserad på kunskap, bildning och demokratiska värderingar. Föräldrar och elever ska vara trygga i att utbildningen ger kunskaper som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet – inget annat.

För att skapa aktiva samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle är en grundläggande utgångspunkt att elever med olika bakgrund möts, lär sig tillsammans och får möjlighet att bli kompisar. Religiösa friskolor spär på segregationen, och det kan vi aldrig acceptera.

Vi tar nu viktiga steg för att städa upp i det skolsystem som den moderatledda regeringen lämnade efter sig. Vi har till exempel gett Skolverket i uppdrag att förtydliga läroplanen för att motverka könsuppdelad undervisning, något som aldrig kan accepteras.

Vi lägger också fram ett lagförslag som innebär att det införs lämplighetsprövning av ägare och ledning som vill starta och driva friskolor, oavsett om de är religiösa eller inte. Vi ska inte ha ägare eller ledningar som är oseriösa i svensk skola. I förra veckan tillsatte regeringen en utredning som ska göra en rättslig analys och komma med förslag på hur regelverket kring religiösa friskolor kan skärpas ytterligare.

Men för oss Socialdemokrater räcker inte detta. Vi vill få bort de religiösa inslagen i skolan helt. Tyvärr finns det inget stöd i riksdagen för att göra det i dag. Moderaterna vill inte göra något alls åt de religiösa friskolorna, och Sverigedemokraterna vill också låta de skolor som finns bli kvar. Vi tror dock att svenska folket ser de problem som vi ser med att elever utsätts för religiös påverkan i skolan. Därför går vi till val på att förbjuda religiösa friskolor. 

Ardalan Shekarabi (S), civilminister, Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftminister, Caroline Helmersson Olsson (S), riksdagsledamot Sörmland

 

facebook Twitter Email