Äldreomsorgen i Sörmland förlorar med M/KD-budget

Sörmlands kommuner förlorar mer än 60 miljoner i statsbidrag avsedda för bemanning i äldreomsorgen. Det blir effekten av att Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag fick stöd av Sverigedemokraterna i riksdagen. De sammanlagt nära två miljarder som tidigare betalats ut till landets kommuner för att öka bemanning och stärka äldreomsorgen fanns inte med i den budget som de tre partierna röstade igenom.

”Både antalet och andelen äldre i samhället ökar snabbt och behoven i äldreomsorgen kommer att vara en stor utmaning för kommunerna kommande år. Det är att skära ner i äldreomsorgen och istället välja sänka skatter.” Det säger Fredrik Olovsson som är socialdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens finansutskott.

Bemanningssatsningen i äldreomsorgen har årligen utvärderats av Socialstyrelsen som visar på bra resultat exempelvis när det gäller personalkontinuiteten.

”Jag tror de flesta förväntar sig att äldreomsorgen och välfärden i kommunerna skulle få mer pengar från staten med tanke på det demografiska skiftet. Att det nu netto handlar om stora besparingar i en illa utformad och slarvigt genomförd budget är fel väg att gå,” säger Olovsson.

För 2018 fördelades statsbidraget på följande sätt för länets kommuner i miljoner kronor:

Eskilstuna   20,6

Flen                 4,1

Gnesta            2,1

Katrineholm 8,1

Nyköping     12,8

Oxelösund     3,1

Strängnäs      6,8

Trosa              2,3

Vingåker        2,2

 

 

facebook Twitter Email