Bengt Gustavsson till minne

Bengt Gustavsson har lämnat oss. Bengts ägnade en stor del av sitt liv åt politiken och var bland annat distriktsordförande för socialdemokraterna Sörmland åren 1975 -1980. Dessa minnesord över honom och hans gärning har publicerats i våra länstidningar.
Bengt Gustavsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Minnesord Bengt Gustavsson 2/3 1925 – 26/5 2021

En kär vän och en stor sörmländsk profil har gått ur tiden. Före detta landshövdingen, riksdagsledamoten, fullmäktigeordföranden i Eskilstuna Bengt Gustavsson har lämnat oss. Han sörjes närmast av sina två döttrar, Mari Bohman och Mona Sohlman med familjer, men också av många, många vänner i den stora socialdemokratiska familjen. Bengt och hans kära hustru Maj-Britt, som gick bort 2017, fanns så länge de kunde alltid med oss när partiet samlades.

Bengt föddes 1925 i Torpa socken alldeles på gränsen mellan Västmanland och Sörmland men det var i Eskilstuna som han, efter avslutat folkskola, började sitt yrkesliv som metallarbetare. Resten är, som man bruka säga, historia. I själva verket en fantastisk historia om en lång karriär i ”de fina salongerna”. Det startade för Bengt, som för så många andra, med ungdomsförbundet SSU som ledde till ett jobb som partiombudsman och allt tyngre kommunalpolitiska uppdrag. 1958 kom Bengt in i riksdagen och blev kvar där till 1980 då han utnämndes till landshövding i Södermanland, tillika civilbefälhavare i Östra civilområdet.

Bengt blev främst känd som försvarspolitiker. Har var, förutom mångårig ledamot och ordförande av försvarsutskottet, också en tid sakkunnig i Försvarsdepartementet och ledamot av en rad försvarspolitiska utredningar. 1980 valdes han in som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Bengt var mycket påläst och bildad. Sin sexåriga folkskola kompletterade han genom åren. Bland annat genom ett stort litteraturintresse, mest läste han historia.

Bengt bidrog mycket till att Eskilstuna blev högskoleort genom Mälardalens högskola, som nu också blir universitet. Han var även distriktsordförande för oss socialdemokrater i Sörmland åren 1975 – 1980.

När Bengt skulle avsluta sin karriär med att lämna landshövdingeposten 1990 så gjorde Södermanlands Nyheter en intervju hemma i residenset i Nyköping. Där kan vi läsa att Bengt gör stort intryck på reportern genom att ta emot i strumplästen, i stark kontrast till det ståtliga Karl IX-porträttet på väggen ovanför. Rubriken blev ”den folklige hövdingen lämnar sin post”. Nu har Bengt lämnat oss för alltid och vi kommer alltid minnas honom som den folklige hövdingen – prestigelös, chosefri och medmänsklig – trogen sitt livs ideologi om alla människors lika värde.

Fredrik Olovsson ordförande socialdemokraterna Sörmland

Hans Ekström, ordförande 2005 – 2020

Reynoldh Furustrand, ordförande 2000 – 2005

Göran Persson, ordförande 1992 – 1996

Jan Erik Andersson, ordförande 1991 – 1992

Maj-Lis Lööw, fd statsråd och riksdagskollega

 

 

facebook Twitter Email