Debatt: Bostadslöftet bryts av regeringen och SD

Regeringen och SD bostadspolitik leder till minskat bostadsbyggande. Det slopade investeringsstödet har lett till att färre bostäder byggs, dyrare hyra och att byggprojekt skjuts på framtiden. Bara här i Sörmland har närmare 1500 hyresgäster blivit blåsta på möjligheten om lägre hyra, trots tidigare löften från regeringspartierna. Politiken är ett hårt slag mot byggbranschen och många byggnadsarbetare riskerar arbetslöshet. Det skriver socialdemokraten Fredrik Olovsson, gruppledare i riksdagens näringsutskott, tillsammans med Börje Karlsson, byggnadsarbetare och ordförande för Byggnads Eskilstunakretsen.

Bostadsbyggandet i Sverige faller dramatiskt. Trots att bostadsbristen är stor i många kommuner och behovet av billigt boende ökar har regeringen och Sverigedemokraterna med stor precision skurit ner på det som ökat byggandet under de senaste åren. Det leder till ökade problem för unga som inte kan flytta hemifrån och för äldre som vill lämna stora bostäder fast de letar efter mindre. På många orter där den gröna omställningen driver på behovet av arbetskraft, hotas också en positiv utveckling av brist på boende. Om tusentals byggnadsarbetare tvingas lämna sektorn riskeras en närmast permanent oförmåga att öka byggandet. Priset för högerpolitiken kan därmed bli mycket högt.

Priset för högerpolitiken kan därmed bli mycket högt.

En viktig anledning till att byggandet av bostäder har legat på relativt höga nivåer under de senast åren har varit ett väl utformat investeringsstöd. Det har samtidigt inneburit att hyresnivåerna i nyproduktionen har kunnat hållas tillbaka och gjort det möjligt för fler att efterfråga de nya bostäderna. När Sverigedemokraterna och regeringen avskaffade stödet utan att ersätta det med någonting annat gick det som förväntat. Byggandet minskar. Hyresnivåerna i det nybyggda kommer också att bli högre.

I Sörmland handlar det om nästan 1500 bostäder som blivit blåsta på möjligheten.

När stödet togs bort av Sverigedemokraterna och regeringen lovade partierna att de skulle hantera de ansökningar som kommit in. Men i budgeten beslutade partierna att svika också det löftet. I Sörmland handlar det om nästan 1500 bostäder som blivit blåsta på möjligheten. För de expansiva Sörmlandskommunerna, inte minst Eskilstuna, är det ett hårt slag.

Risken är dessutom stor att den dåliga byggpolitiken spiller över på den ekonomiska utvecklingen i stort. Byggandet har en viktig roll i ekonomin och det kan bli svårare för Sverige att hålla uppe konjunkturen när man riktar hårda smällar mot byggbranschen. Yrkesskickliga byggnadsarbetare som skulle kunna bidra med sitt kunnande till tillväxt och moderna lägenheter riskerar nu att bli arbetslösa. Lämnar man branschen kan det dessutom bli svårt att locka dem tillbaka. Dessutom är det välkänt att fallande bygginvesteringarna även drabbar företag i angränsande branscher.

Istället för denna tvärnit för byggandet föreslog Socialdemokraterna att den så kallade bemyndiganderamen för investeringsstödet för hyres- och studentbostäder skulle öka. Då skulle samtliga ansökningar i den så kallade kön kan hanteras. Att Sverigedemokraterna och regeringen förstör fungerande insatser för att inte ersätta dem med något annat är ingenting annat än ett stort svek.

Fredrik Olovsson (S), riksdagsledamot och ordförande Socialdemokraterna Sörmland

Börje Karlsson, Byggnads, ordförande Eskilstunakretsen

 

 

 

 

facebook Twitter Email