Debatt: En sjukvårdskris är på väg i Sörmland

Region Sörmland har på mindre än ett år gått från ett läge med en stabil ekonomi till att nu ha det sämsta ekonomiska läget utav alla regioner i hela landet, skriver Monica Johansson (S), regionråd i opposition och Fredrik Olovsson (S), riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Sörmland. Läs hela inlägget här:

Region Sörmlands ekonomiska situation är allvarlig. Med långt mer än en miljard i underskott riskeras den ekonomiska grunden för hela hälso- och sjukvården, och konsekvenserna riskerar att bli allvarliga om ingenting görs. Vi står inför en sjukvårdskris.
Den sörmländska regionledningen, som består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vård för pengarna, står uppenbart handfallna. Varje månad ökar underskotten i regionens ekonomi utan att ledningen gör någonting. Tillsammans med Sverigedemokraternas och regeringens nationella politik slår det svaga ledarskapet stenhårt mot sörmlänningarna. Underskottet kommer att tvinga fram nedskärningar och besparingar som hotar både sörmlänningarnas sjukvård och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö.

Vi står inför en sjukvårdskris.

Den nu inslagna vägen kommer att fortsätta driva upp underskotten och i förlängningen driva fram längre väntetider, nedlagda vårdcentraler, färre vårdplatser, försämringar av sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och sämre vårdresultat. Därför kräver vi väsentligt mer resurser till sjukvården och en regionledning som tar tillbaka greppet om ekonomin. Med dagens inriktning går Sörmland mot en mycket allvarlig välfärdskris.
Region Sörmland har på mindre än ett år gått från ett läge med en stabil ekonomi till att nu ha det sämsta ekonomiska läget utav alla regioner i hela landet. Redan nu visar prognoserna på underskott på 1200 miljoner kronor.

Regionledningen har stoppat huvudet i sanden.

När SD och regeringen väljer att sänka skatter för landets höginkomsttagare hellre än att investera i välfärden driver man fram en sjukvårdskris. Det kommer att leda till stora ingrepp i den sörmländska hälso-och sjukvården. Detta i ett läge där sjukvården ännu inte har återhämtat sig helt från pandemins svåra utmaningar. Under pandemin applåderade också högerpartiernas politiker de vårdanställda. När de nu har makten väljer de istället att rycka undan den ekonomiska grunden för hela verksamheten.
SD-regeringens nya vägval, tillsammans med regionstyrets handfallenhet utgör en stor fara för länets hälso-och sjukvård. Underskotten motsvarar nu ett belopp av samtliga läkarlöner eller en summa många hundra miljoner mer än driften av hela Kullbergska sjukhuset. Vi Socialdemokrater varnade tidigt för att detta skulle bli resultatet av det svaga ledarskapet och den politiska inriktningen. Regionledningen har emellertid stoppat huvudet i sanden.

 

facebook Twitter Email