DEBATT: Försvarsutbyggandet får inte slå mot välfärden

Naturligtvis ska vi ha ett starkt och effektivt totalförsvar. Men lika viktigt är en väl fungerande välfärd, skriver riksdagsledamot Hans Ekström (S) från Eskilstuna i ett debattinlägg. Ta del av hela inlägget här.

Oavsett hur Rysslands anfallskrig mot Ukraina slutar kommer Ryssland att utgöra ett stort hot mot vår demokrati under en lång tid framöver. Hotet mot Sverige och andra demokratiska länder kommer att ta sig olika former som kan vara svåra att förutsäga. Därför är ett starkare totalförsvar avgörande för vårt land och våra invånares säkerhet.
Socialdemokratiska regeringar har under 8 år arbetat intensivt med att återuppbygga ett folkligt förankrat totalförsvar. Stora investeringar i form av återetablerad värnplikt, återinsatta regementen, nytt uppdaterat materiel och anslag till försvaret som under 2025 kommer att ha mer än dubblats sedan vi tog makten 2014. Socialdemokratisk försvarspolitik bygger på Totalförsvarstanken där det civila och det militära försvaret är ömsesidigt beroende av varandra. Vi har därför också satsat stort på den civila beredskapen.

Säkerhet byggs bäst med andra

Sjukvård och läkemedel, livsmedelsförsörjning och drivsmedelslagring är bara några exempel på områden där vi socialdemokrater stärkt beredskapen och därmed det svenska totalförsvaret.
Säkerhet byggs bäst med andra. Socialdemokratiska regeringar slöt därför en lång rad internationella avtal och fördjupade samarbetet med många länder åren 2014-2022. Detta är en mycket bra grund för det kommande Nato-medlemskapet. Inom ramen för ett framtida Nato-medlemskap vill vi socialdemokrater se ett ytterligare fördjupat samarbete mellan de nordiska länderna. Vi kan med en bred förankring i våra länders parlament gemensamt bidra till en Nordisk Försvarskommission.

Till skillnad från SD och regeringen inser jag som socialdemokrat att investeringarna i totalförsvaret inte är gratis. För att de nödvändiga satsningarna på totalförsvaret inte ska tränga ut satsningar på välfärden förordar vi en riktad beredskapsskatt. I dessa oroliga tider måste alla samla sig och göra det som krävs för att stärka det svenska totalförsvaret.

I Sverige ska vi ha en trygg vård och omsorg, med bra arbetsvillkor

Naturligtvis ska vi ha ett starkt och effektivt totalförsvar. Det är nödvändigt. Men lika viktigt är en väl fungerande välfärd. I Sverige ska vi ha en trygg vård och omsorg, med bra arbetsvillkor. Vi behöver bra skolor som rustar alla våra barn och unga för framtiden. Utbildningarna ska vara jämlika – alla barn förtjänar samma möjligheter, oavsett var de bor och hur tjock föräldrarnas plånbok är. Att införa en beredskapsskatt och låta de som har mest betala lite mer är därför rätt väg att gå.

Vi socialdemokrater byggde under efterkrigstiden upp ett av världens starkaste totalförsvar. Vi kan och vill göra det igen.

Hans Ekström, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

 

facebook Twitter Email