Debatt: kontanter är bankernas ansvar

Fredrik Olovsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Katrineholm och ordförande i riksdagens Finansutskott, har skrivit en debattartikel som publicerats i länsmedia de senaste dagarna. Där påpekar han vikten av att bankerna tillhandahåller kontanter. Fredrik, ingick i den parlamentariskt sammansatta Riksbankskommittén som kom fram till att det borde införas ett lagstadgat krav på att bankerna tillhandahåller kontantuttag och dagskassehantering i hela Sverige.

Här nedan kan du läsa debattartikeln i sin helhet:

”Bankerna har rusat fram i digitaliseringsloppet och lämnat många av sina kunder efter sig. De måste börja ta ansvar för att kontanthanteringen fungerar i hela landet. Riksbankskommitténs förslag om att uttrycka ett sådant krav i lag behöver införas så snart som möjligt.

Kontantanvändningen minskar i en rasande fart. Sverige är närmast unikt jämfört med andra länder, sett till hur sällan vi betalar med kontanter. Det finns många fördelar med den utvecklingen. Risken att utsättas för rån minskar och svarta transaktioner försvåras. Men även om allt färre transaktioner i handeln sker med kontanter, så fyller de alltjämt en viktig funktion. Omkring en miljon svenskar står utanför det digitala samhället, däribland äldre, nyanlända och personer med funktionsvariationer. Tillgången på kontanter är viktig för att minska samhällets sårbarhet vid kriser och de erbjuder ett bättre integritetsskydd än elektroniska betalningsmedel.

Tillgången på kontanter är viktig för att minska samhällets sårbarhet

Många föredrar idag att betala med kort eller telefonen, och det har givetvis spelat in i utvecklingen. Men det går inte att bortse från att inte minst bankerna har varit drivande i att minska kontantanvändningen. De har gjort betydande vinster på att tjänster som tidigare krävde manuell handläggning numer kan skötas av kunderna själva på nätet, mot avgift.

Det är inte rimligt att bankerna driver på för ett kontantfritt samhälle, utan att folkvalda företrädare har tagit ställning till vilka statliga betalningsmedel som ska finnas i framtiden. För att säkerställa att alla i Sverige har tillgång till grundläggande betaltjänster föreslog den parlamentariskt sammansatta Riksbankskommittén, där jag ingick, att det borde införas ett lagstadgat krav på bankerna om att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i hela Sverige. Enligt förslaget ska höga böter betalas om man inte lever upp till kravet.

Det är inte rimligt att bankerna driver på för ett kontantfritt samhälle, utan att folkvalda företrädare har tagit ställning till vilka statliga betalningsmedel som ska finnas i framtiden

Efter en höst med en övergångsregering som inte fick lägga några politiska förslag, har vi nu fått på plats en handlingskraftig regering som kan ta tag i viktiga sakpolitiska frågor. Att ställa tydliga krav på bankerna att tillhandahålla kontanter är en sådan. Jag vill därför att det så snart som möjligt kommer ny lagstiftning på plats som upprätthåller en infrastruktur för kontanter i Sverige.

Fredrik Olovsson

Riksdagsledamot (S), ordförande i Riksdagens Finansutskott”

facebook Twitter Email