Debatt: Skydda de sårbara i klimatförändringarnas tid

Klimatförändringarna är inte längre avlägsna hot utan finns nu i vår vardag. Sverigedemokraterna och regeringen måste säkra att Sverige står redo för kommande värmeböljor, skriver Sofia Amloh, riksdagledamot (S) i ett debattinlägg. Läs hela inlägget här.

Klimatförändringarna är inte längre avlägsna hot utan finns nu i vår vardag. De skogsbränder som nu härjar på klassiska svenska turistmål som grekiska Rhodos tvingar fram omfattande evakueringar. Enligt en ny rapport skulle de värmeböljor som drabbar USA och Europa och orsakar bränderna vara näst intill omöjliga utan mänsklig påverkan på klimatet. Det är tydligt att det kommer att fortsätta påverka och pröva samhällets sårbarhet – även i Sverige.

Den tidigare S-ledda regeringen arbetade hårt för att öka beredskapen och rusta upp kommunernas krisberedskap med bland annat resurser för klimatanpassning och uppdrag till MSB. Detta är ett arbete som måste uppdateras löpande. Men SD och regeringen är passiva när det gäller att rusta Sverige inför klimatförändringarna.

SD och regeringen är passiva när det gäller att rusta Sverige inför klimatförändringarna

Nu ställer vi socialdemokrater fyra krav på regeringen för att se till att Sverige inte drabbas för allvarligt av en kommande extremsommar:

• En handlingsplan.

• En beredskapsgeneral.

• En uppdaterad klimatanpassningsstrategi.

• Ökade resurser till länsstyrelserna.

Vi vill att regeringen redovisar en konkret handlingsplan. Det behövs en uppdaterad klimatanpassningsstrategi och ökade resurser till länsstyrelserna för att hantera möjlig torka, bränder och tuffa värmeböljor för svenska folket. Ett inrättande av en beredskapsgeneral skulle också vid behov koordinera hjälpinsatser mellan regeringen, länsstyrelserna och kommunerna vid allvarliga krislägen när sommarvärmen slår till.

Det är regeringens skyldighet att se till att de mest sårbara i samhället skyddas

Det är regeringens skyldighet att se till att de mest sårbara i samhället skyddas och att de har tillgång till de resurser och stöd de behöver för att klara av extremväder, oavsett om det handlar om regn eller värme. Sverigedemokraterna och regeringen måste säkra att Sverige står redo för kommande värmeböljor.

Sofia Amloh (S), riksdagsledamot Nyköping

facebook Twitter Email