Debatt: Socialdemokraterna föreslår en helt ny princip för statens budget

Det är dags för ett systemskifte i finansieringen av svensk välfärd. Vi föreslår en ny princip för att trygga välfärdens grundfinansiering, skriver Sofia Amloh (S) riksdagsledamot från Nyköping. Läs mer om förslaget och hela inlägget här.

Vi föreslår att de generella statsbidragen räknas upp med inflationen i juni varje år. Det innebär en bottenplatta som tryggar grundfinansieringen för välfärden, där kommuner och regioner kan vara säkra på att värdet av statsbidragen bibehålls.

Svenska hushåll plågas fortsatt av den ekonomiska krisen med höga matpriser, hyror och räntor. Kostnadskrisen drabbar inte bara hushållen. Det svåra ekonomiska läget slår också hårt mot välfärden; mot skolan, vården, omsorgen och det brottsförebyggande arbetet. Det sker i ett läge där välfärden redan var hårt pressad före den ekonomiska krisen.
Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson har i detta läge inte tillfört de resurser som krävs utan istället prioriterat att sänka skatten för dem som har de bäst ställt.

Det är dags för ett systemskifte i finansieringen av svensk välfärd.

Det är dags för ett systemskifte i finansieringen av svensk välfärd. Vi föreslår en ny princip för att trygga välfärdens grundfinansiering – en bottenplatta för välfärden. Vårt förslag är att resurserna till välfärden ska indexeras och räknas upp i takt med kostnadsökningarna, vilket nästa år betyder c:a 11 miljarder kronor i tillskott.

Ett sådant förslag kommer också förändra det politiska samtalet. Det måste vara slut med att kalla nedskärningar för satsningar. Det är inte ärligt att göra det från politiken. Den höga inflationen gör det omöjligt att förstå vad regeringens förslag innebär i verkligheten. Det blir en lek med siffror när man pratar om miljarder hit eller dit. Det är oärligt att prata om stora satsningar när det handlar om smygnedskärningar som innebär mindre pengar i verkligheten.

Det vi nu föreslår kommer inte lösa välfärdens problem. Det kommer att behövas ännu mer resurser än detta om vi ska få högre kvalitet. Det här är en bottenplatta som gör att kostnadskrisen inte tvingar kommuner och regioner till stora nedskärningar nästa år. Men genom att ha en princip om att säkra grundfinansieringen som regeringen bidrar med kan vi få en politisk diskussion som utgår från en gemensam verklighetsbeskrivning.

facebook Twitter Email