Debatt: Stålindustrins framtid hotas av Sverigedemokraterna

Våra riksdagsledamöter Fredrik Olovsson och Sofia Amloh är bekymrade över SD:s och högerregeringens politik som motverkar och försvårar industrins gröna omställning. I förlängningen riskerar den förda politiken hela SSAB:s framtid. Olovsson och Amloh kritiserar även nedskärningarna i arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Debattörerna uppmanar regeringspartierna att helt enkelt hitta en ryggrad i sitt förhållande till Sverigedemokraterna.

I Sverige görs nu stora satsningar för att ställa om industrin. När svenska företag blickar ut över världen är det hållbara och klimatsmarta produkter och tjänster som efterfrågas. Där finns marknaden och möjligheterna att tjäna pengar. Detta gäller för de nya industrierna men också för traditionella basindustrier som stålet och gruvorna där företagen ställer om för att stäkra sin konkurrenskraft. Den omställning som på många håll i världen mest ses som en kostnad och ett problem innebär i Sverige en möjlighet till nya och bättre affärer.

partier och politiker till höger vill förhindra omställningen. Sverigedemokraternas attacker mot stålindustrins och gruvnäringens förnyelse riskerar att bli mycket dyrköpt för Sverige och Sörmland

För Sörmland är stålindustrin särskilt viktig. Tappar den konkurrenskraft hotas framtiden och de tusentals jobb som bygger på en effektiv och kunskapsintensiv produktion. Den utveckling som vi nu ser i branschen kan säkra en positiv framtid även i ett läge där utsläppen av växthusgaser blir allt dyrare. Därför är det oroande att partier och politiker till höger vill förhindra omställningen. Sverigedemokraternas attacker mot stålindustrins och gruvnäringens förnyelse riskerar att bli mycket dyrköpt för Sverige och Sörmland.

Vi Socialdemokrater vill stärka Sveriges nuvarande position i världstoppen för omställningen. Vi behöver få ny fossilfri el på plats och är öppna för en bred energiöverenskommelse. Men regeringen måste också göra mer på egen hand. På regeringens bord ligger flera stora havsvindparker som behöver få tillstånd. Två utredningar med många förslag för att snabba på tillståndsprocesserna är remissbehandlade och klara att lägga i en proposition. Landets utbildningsanordnare står redo om Ulf Kristersson kan få med Sverigedemokraterna på att förbättra kompetensförsörjningen, istället för de nedskärningar som deras budget för 2023 innebar.

Den omställning som på många håll i världen mest ses som en kostnad och ett problem innebär i Sverige en möjlighet till nya och bättre affärer

Sverige står inför en omfattande nyindustrialisering med många nya arbetstillfällen genom den gröna omställningen. Det innebär stora möjligheter för tillväxt och välstånd men kräver en elektrifiering som vi inte sett motsvarigheten till på decennier. Nu får dessa möjligheter inte förloras för att Sverigedemokraterna ifrågasätter behovet av svensk omställning och allsidig utbyggnad av elproduktionen. Regeringspartierna måste helt enkelt hitta en ryggrad i sitt förhållande till Sverigedemokraterna, innan de har spelat bort Sveriges plats i den globala ledarklungan och Sörmland förlorar sin stålindustri.

Fredrik Olovsson (S), energi- och näringspolitisk talesperson

Sofia Amloh (S), riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet

Regeringspartierna måste helt enkelt hitta en ryggrad i sitt förhållande till Sverigedemokraterna

 

facebook Twitter Email