DEBATT: Varför stöttar SD-regeringen inte svenska hushåll genom kostnadskrisen?

En tredjedel av alla vuxna i Sverige har svårt att betala sina löpande utgifter, sin hyra och mat. Det är tuffa tider och många hushåll får inte ekonomin att gå ihop. Den sörmländska riksdagsledamoten Sofia Amloh kritiserar regeringspartierna och deras samarbetsparti Sverigedemokraterna. Sofia menar att SD-regeringen står handfallna inför kostnadskrisen och att de inte gör tillräckligt mycket för att lindra kostnadskrisen för de svenska hushållen.

Sofia Amlohs debattartikel har publicerats i flera av länets tidningar. Hon debatterade även hushållens ekonomi med finansminister Svantesson i Sveriges riksdag tidigare i veckan. Du kan läsa debattartikeln i texten och se riksdagsdebatten via länken nedan.

Hur fattiga ska svenskarna bli innan finansministern överväger att agera?

***

DEBATT: Varför stöttar SD-regeringen inte svenska hushåll genom kostnadskrisen?

För många är det svårt att få ekonomin att gå ihop under december och januari då flera hushåll ofta har större utgifter samtidigt som barnen är hemma från skolan, förskola och fritids vilket ökar utgifterna ytterligare. Vi ser hur inflationen påverkar prisnivåerna samtidigt som flera kämpar med höga elräkningar under vinterhalvåret. Vi ser hur civilsamhället larmar om familjer som inte har råd med vinterkläder till sina barn. Sverige blir allt fattigare. Vi socialdemokrater vet att det är fullt möjligt att både bekämpa inflationen och samtidigt stå på barnfamiljernas sida.

SD-regeringen stå helt handfallen inför kostnadskrisen. Finansminister Svantesson (M) behöver ta ansvar för den svenska ekonomin och dess utveckling. För många barnfamiljer spelar barnbidrag och underhållsstöd stor roll för att förstärka ekonomin när privatekonomin står inför utmaningar.

Vi socialdemokrater har därför föreslagit att ett extra barnbidrag betalas ut under 2024. Den ekonomiska krisen drabbar alla hushåll men kanske särskilt de ensamstående föräldrarna. Därför har vi föreslagit en tillfällig höjning av underhållsstödet med 500 kronor i månaden under det första halvåret 2024. Alla som bor i Sverige ska känna tillit och trygghet. Det kräver ett nytt politiskt ledarskap. Socialdemokraternas budgetförslag för 2024 visar att sammanhållning i en svår tid är möjligt.

Sofia Amloh (S), riksdagsledamot Nyköping

***

I riksdagsdebatten tidigare i veckan som handlade om hushållens ekonomi ställde Sofia en berättigad fråga till finansminister Elisabeth Svantesson. ”Hur fattiga ska svenskarna bli innan finansministern överväger att agera”?

  • En tredjedel av alla vuxna i Sverige har svårt att betala sina löpande utgifter, sin hyra och mat.
  • Många pensionärer, uppfostrade till att spara först och köpa sedan, har den senaste tiden tvingats tömma sina sparkonton. Nu är pengarna slut. Pengar som de gnetat och stretat ett helt liv för att spara ihop.
  • Endast en av tre ensamstående föräldrar har råd att låta sina barn gå in en organiserad fritidsaktivitet.
  • Sex av tio kvinnor känner oro över sin ekonomiska situation.

På grund av skenande räntor gör svenska banker rekordvinster. Socialdemokraterna har därför i sin budget föreslagit en tillfällig bankskatt. En sådan skatt skulle inbringa omkring tio miljarder kronor. Pengar som skulle stötta barnfamiljer och ensamstående genom den ekonomiska krisen. Varför stöttar inte SD-regeringen de svenska hushållen?

Vill du se och höra Sofias debatt med finansministern hittar du det här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/hushallens-ekonomi_hb10271/?start=1823&end=2010

Varför stöttar inte SD-regeringen de svenska hushållen?

 

facebook Twitter Email