DEBATT: Värna Kullbergska sjukhuset – byt riktning på politiken

Distriktsordförande Fredrik Olovsson, riksdagsledamot från Katrineholm, kritiserar regeringen och SD:s prioriteringar och deras sjukvårdspolitik. ”Istället för att sänka skatten för dem med de högsta inkomsterna eller göra plastpåsar lite billigare kan man välja välfärden”, skriver Olovsson i ett debattinlägg. Den sjukvårdskris som nu breder ut sig över landet är ett resultat av de senaste två årens statsbudgetar. Regeringen och Sverigedemokraterna har inte prioriterat den svenska sjukvården.

Sjukvårdskrisen bedöms vara den värsta sedan 90-talskrisen. Region efter region tvingas till stora nedskärningar för att SD-regeringen inte gett sjukvården de resurser som krävs. Enbart här i Sörmland har regionen varslat 700 medarbetare.

Fredriks debattartikel: Kullbergska sjukhuset har en enorm betydelse för Katrineholm. Gång på gång har det lokala stödet för sjukhuset manifesterats. De hot som nu riktas mot katrineholmarnas trygghet kommer att mötas på samma sätt som tidigare, genom hårt motstånd. Kullbergska behöver fortsatt utveckling, inte försämringar eller besparingar.

Den svaga regionledningen består av partier med låg förmåga att ta itu med de problem som sjukvården står inför. Men det är samtidigt inte en unik sörmländsk situation. Kristdemokrater, Centerpartister, Moderater och Vård för Pengarna har förvisso placerat Sörmland i den absoluta botten, men 17 av 21 regioner tvingas spara. Det är ett ansvar som ligger på Sverigedemokraterna och Ulf Kristerssons regering.

Under pandemin styrde vi socialdemokrater efter devisen att pengar inte ska stå i vägen för sjukvården. De anställda i vården fick slita ont i en svår situation men det saknades inte pengar.

Dagens ekonomiska kris hanteras helt annorlunda. Åkesson, Kristersson Persson och Busch har till och med gjort sjukvårdens kris till en dygd. De motiverar uteblivet stöd till vården med att mer pengar skulle öka kostnadstrycket i ekonomin. Som om en sjuksköterska som behåller jobbet eller en läkare som opererar flera skulle höja inflationen.

Dessutom går det att prioritera på ett annat sätt. Istället för att sänka skatten för dem med de högsta inkomsterna eller göra plastpåsar lite billigare kan man välja välfärden. Att det är möjligt visar vi Socialdemokrater i våra budgetalternativ. Det är hög tid att byta riktning.

Fredrik Olovsson (S), riksdagsledamot från Katrineholm

***

Akuten i Katrineholm har drabbats hårt av det anställningsstopp som den styrande minoriteten i Region Sörmland (Vård för Pengarna, M, C och KD) infört med stöd från Sverigedemokraterna. Ett tiotal undersköterskor saknas på akuten och det har gått så långt att cheferna avsagt sig sitt ansvar för arbetsmiljön. Läget har gjort det omöjligt att upprätthålla verksamheten på akutmottagningen och personalen tvingas prioritera bort sådant som basal omvårdnad.

I måndags besökte partiordförande Magdalena Andersson Kullbergska sjukhuset, tillsammans med Monica Johansson (S), regionråd i opposition, Region Sörmland. De hade möte med verksamhetschefer, personal och fackliga representanter både från Vårdförbundet och Kommunal.

– Det verkar vara en fantastisk välorganiserad verksamhet på Kullbergska. Men personalen behöver helt andra förutsättningar. Nu tvingas personalen jobba övertid och i längden tröttar det ut dem och det finns risk för sjukskrivningar. Det är ingen naturlag att det ska vara så här. Det handlar om prioriteringar. Det är uppenbart hur fel regeringen har prioriterat. Åkesson och Kristersson behöver tänka om. Det är ett mycket allvarligt misstag att inte ge sjukvården de resurser som krävs, sade Magdalena Andersson efter mötet.

Magdalena Andersson och Monica Johansson i möte med verksamhetschefer, personal och fackliga organisationer på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

– Sjukvårdskrisen i Sverige är så djup att det är svårt att överblicka konsekvenserna. 17 av 21 regioner tvingas skära ner. Det är ohållbart. Det behövs mer pengar nu. Det drabbar inte bara personalen och deras arbetsmiljö. Patienterna i Sörmland kommer båda att få vänta längre och åka längre för att få vård. Sveriges Kommuner och Regioner har i över ett års tid vädjat om mer pengar, det fattas omkring 25 miljarder till sjukvården i landet. Det behövs omgående besked om rejäla statsbidrag för att mildra krisen och stoppa varslen, sade Monica Johansson.

Istället för att sänka skatten för dem med de högsta inkomsterna eller göra plastpåsar lite billigare kan man välja välfärden

Det är hög tid att SD och regeringen slutar ducka sitt ansvar för sjukvårdskrisen.

Vi Socialdemokraternas ställer tre krav på SD-regeringen:

  1. Att ansvariga ministrar kommer till sina respektive utskott i riksdagen för att redogöra för hur de arbetar mot den nationella sjukvårdskrisen: Elisabeth Svantesson kallas till finansutskottet för att redogöra för sina ekonomiska prioriteringar. Carl-Oskar Bohlin behöver redogöra i försvarsutskottet för krisens inverkan på totalförsvaret. Och Acko Ankarberg Johansson kallas till för socialutskottet för att redogöra för vad regeringen gör för att lindra krisens effekt på vården.
  2. Att regeringen gör en total genomlysning av den nationella sjukvårdskrisens konsekvenser. Det behövs en samlad bild av hur de nedskärningar regeringen tvingar fram drabbar svenska folket i form av längre väntetider, höjda avgifter, nedlagda vårdavdelningar, sämre akutsjukvård och beredskap.
  3. Besked från regeringen om vilket stöd regeringen kommer att ge sjukvården.
facebook Twitter Email