Debatt: Vi måste återta kontrollen över arbetskraftsinvandringen

Tillsammans med migrationsminister Anders Ygeman har de sörmländska riksdagsledamöterna Caroline Helmersson Olsson och Sofia Amloh skrivit en debattartikel om lagförslagen för att styra upp den svenska arbetskraftsinvandringen. Den lagstiftning Moderaterna införde 2008 har inneburit omfattande problem med utländska arbetstagare som utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Det har lett till lönedumpning och grovt utnyttjande av arbetskraft. Så ska vi inte ha det i Sverige. Vi ska ha ordning och reda på arbetsmarknaden.

Fusk, fiffel och människohandel hör inte hemma här.

Läs hela debattartikeln:

Vi måste återta kontrollen över arbetskraftsinvandringen

Moderaterna införde världens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring 2008. Sverige har nu fått uppleva effekterna av Moderaternas lagstiftning med fusk, fiffel och människohandel. Nu tar vi tillbaka kontrollen för att för att stoppa lönedumpningen på svensk arbetsmarknad.

Regeringen har lagt om migrationspolitiken. Vi ligger nu på ungefär samma nivåer som våra europeiska grannar i asylmottagandet, och vi har det lägsta antalet asylsökande på 20 år. När det gäller arbetskraftsinvandring sticker dock Sverige fortfarande ut med världens mest liberala regler.

Lagstiftningen Moderaterna införde 2008 har inneburit omfattande problem med utländska arbetstagare som utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Regelverket har bidragit till lönedumpning och grovt utnyttjande av arbetskraftsinvandrare inom yrken där det inte råder arbetsbrist. Vi ser det i exempelvis byggbranschen, skogsnäringen och i hotell- och restaurangbranschen. Samtidigt har reglerna bidragit till kompetensutvisningar av personal som arbetat i Sverige under en lång tid, inte minst inom tjänstesektorn.

Vi socialdemokrater vill skapa ett regelverk som motverkar utnyttjande och lönedumpning Samtidigt som vi lockar och behåller internationell kompetens som är viktig för landets utveckling. Därför vill vi att följande lagar och regler ska införas redan 1 juni 2022:

–       Krav på bindande anställningsavtal för att kunna beviljas ett arbetstillstånd.

–       Anmälningsskyldighet för arbetsgivare att rapportera om anställningsvillkoren ändras.

–       Försörjningskrav vid anhöriginvandring.

–       Nytt regelverk för att behålla högkvalificerad arbetskraft.

Socialdemokraternas utgångspunkt är att Sverige aldrig ska konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Det är en grundbult i den svenska modellen att svenska villkor och löner ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

De lagförslag Socialdemokraterna lagt fram är de första av flera som är på gång. Vi ser fram emot att kunna presentera ytterligare åtgärder under 2022. Vi kommer vända på varje sten för att stärka integrationen och bekämpa de strukturer som hotar samhällsgemenskapen.

Vi måste ta tillbaka kontrollen – därför måste reglerna om arbetskraftsinvandring skärpas.

Anders Ygeman (S) Integrations- och migrationsminister

Caroline Helmersson Olsson (S), riksdagsledamot Vingåker

Sofia Amloh (S), riksdagsledamot Nyköping

 

Anders Ygeman foto Kristian Pohl, regeringskansliet
facebook Twitter Email